SAM 2926Na slávnostnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čiernom dňa 15.12.2016 bolo udelené verejné uznanie a Cenu obce Čierne dostal pán Ján Ďurica za šírenie kresťanských hodnôt a celoživotnú záslužnú činnosť na rozvoji obce v oblasti kultúry i športu. Toto ocenenie odovzdal pánovi Ďuricovi starosta obce Ing. Pavol Gomola.