DSC 0536V nedeľu 23. októbra 2016 sa konala slávnostná svätá omša v Kaplnke sv. Jozefa robotníka na Zágruní pri príležitosti 20.výročia posvätenia tejto kaplnky. Pán biskup Mons. František Rábek sv. omšu celebroval a po jej skončení mu pán starosta Pavol Gomola slávnostne udelil Čestné občianstvo obce Čierne.

Video: https://youtu.be/_xbbBmdUj7w

Toto uznanie mu bolo udelené aj ako prejav vďaky, úcty a obdivu za jeho láskavý a dobrotivý prístup, obetavú pastoračnú činnosť, nezištnú pomoc a za šírenie dobrého mena obce Čierne. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu svätej omše ako i všetkým zúčastneným.