Rok 1996
Rudolf Baránek, dekan
 j.e.Ján Chryzostom kardinál Korec

Rok 1998
gen.mjr. Ing. Milan Stráňava
plk. MUDr. Jozef Cyprich, csc.

Rok 2005
Mgr. František Gabarik, Vajanského 4, Levice
Za obzvlásť významný spôsob pri rozvoji a zveľaďovaní obce a šírenie jej dobrého mena vo svete

Rok 2007
p. MUDr. Jozef Grochal
Ako rodák našej obce sa významným spôsobom zaslúžil o rozvoj obce a šírenie jej dobrého mena.

rok 2008
Mgr. Stanislav Vnuk, správca farnosti Čierne
Za cieľavedomú pastiersku misiu, prehlbovanie kresťanských hodnôt, rozvíjanie duchovných i spoločenských tradícií a príkladnú starostlivosť o zveľaďovanie farnosti a obce

Rok 2012
Mgr. Pavol Kužma
Za mimoriadne zásluhy pri rozvoji kultúry regiónu Kysúc, a tým i jeho rodnej obce Čierne, za vynikajúcu reprezentáciu a šírenie dobrého mena doma i vo svete.