pict0072.jpgMGR. PAVLOVI KUŽMOVI 11. decembra 2012 na slávnostnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čiernom bolo udelené verejné ocenenie ČESTNÝ OBČAN OBCE ČIERNE Mgr. Pavlovi KUŽMOVI ako vyjadrenie úcty a poďakovanie za mimoriadne zásluhy pri rozvoji kultúry regiónu Kysúc, a tým i jeho rodnej obce Čierne, za vynikajúcu reprezentáciu a šírenie dobrého mena doma i vo svete.

Ocenenie odovzdal starosta obce Ing. Pavol Gomola. Mgr. Pavol Kužma – pedagóg, folklorista, scenárista, režisér, hudobník publicista . Narodil sa 17. februára 1942 v obci Čierne. Po absolvovaní Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici pôsobil v rokoch 1971 - 1990 ako učiteľ matematiky a telesnej výchovy v Čadci a v Turzovke a ako riaditeľ ZŠ vo Vysokej nad Kysucou - Hornom Kelčove. V roku 1972 založil spoločne s manželkou Amáliou pri ZŠ vo Vysokej nad Kysucou - Hornom Kelčove Detský folklórny súbor Kelčovan (od roku 1982 pôsobí pri DK v Čadci), ktorý významnou mierou prispel k zviditeľneniu Kysúc a Slovenska v zahraničí. Pod vedením Pavla Kužmu sa Kelčovan vypracoval medzi vrcholné folklórne súbory na Slovensku, stal sa viacnásobným laureátom národných súťažných prehliadok, uskutočnil stovky vystúpení na prestížnych domácich a zahraničných festivaloch. K najvýznamnejším úspechom patrí hlavná zlatá cena Zlatý Ajhasson na Svetovom festivale hier vo Francúzsku v roku 1981. Popri práci v oblasti folklóru sa venoval aj výkonnostnému športu v atletike a rozvíjal svoj literárny a vokálno-interpretačný talent. V roku 1977 bol zakladajúcim členom a stal sa sólistom Miešaného speváckeho zboru Kysuca. V rokoch 1990 - 1999 viedol Kysucké múzeum v Čadci a Odbor kultúry Krajského úradu v Žiline. Vo vedeckovýskumnej práci sa v oblasti ľudovej kultúry zameral na ľudovú pieseň a ľudové hudobné nástroje. Ako riaditeľ Múzea kysuckej dediny a ľudovej architektúry vo Vychylovke sa zaslúžil o jej vyhlásenie za Národnú kultúrnu pamiatku. Za svoju prácu získal mnoho ocenení a vyznamenaní, štátne vyznamenania Za vynikajúcu prácu , Poctu Ministra kultúry SR významným osobnostiam, je nositeľom čestného titulu Kysuckej kultúrnej nadácie Bratislava Osobnosť Kysúc 2002. Vo vedeckovýskumnej práci v oblasti ľudovej kultúry sa zameral na ľudovú pieseň a ľudové hudobné nástroje. Spolupracoval so Slovenskou televíziou, ako scenárista a dramaturg pripravil dva ucelené tematické programy s DFS Kelčovan (Drotári, Koničkári) a ako sólista účinkoval v profilovom televíznom programe Lúčnice. Oceňujeme jeho dlhoročnú prácu, znalosti a profesionalitu, obetavosť a neúnavnosť pri hľadaní a objavovaní klenotov našej ľudovej kultúry a želáme pevné zdravie a ešte veľa tvorivej invencie.