Cena obce patrí
Mgr. Jozefovi Pastierovičovi
in memoriam
za dlhoročnú obetavú prácu s mládežou a vedenie kroniky obce
ll048ll014

 
JUDr. Jozefovi Potočárovi za rozvoj obce na úseku výstavby
ll050 ll020   
 Jozefovi Čarneckému za dlhoročnú obetavúll054 ll017 prácu v oblasti športu

ll057ll068