Tu si pôžete pozrieť správu o činnosti Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v obci ČIerne.


 Správa o činnosti zo JDS Čierne za rok 2010


Výročnej členskej schôdze sa zúčastnili p. Gitka Ďurišová preds. OV JDS v Čadci a Ing. Pavol Gomola, starosta obce Čierne. Činnosť našej organizácie i v tomto roku bola veľmi pestrá. Boli organizované zájazdy, výlety, posedenia, besedy a pod. Výbor, ktorý sa skladá z 5 členov a 3 členov revíznej komisie sa schádzal pravidelne každý mesiac, prejednavali sme program nasledujúcich členských schôdzi, pripravovali sme program zájazdov a ďalšiu činnosť našej organizácie. Predseda nás vždy oboznámil s činnosťou okresného výboru JDS s akciami, ktoré okresný výbor poriada ako Rekondičné pobyty, Okresné športové hry, Okresné prehliadky speváckych súborov seniorov. Naša organizácia má v súčasnej dobe 77 členov.


Činnosť bola nasledovná:
18.01.2010
Výročná členská schôdza, na ktorej bolo prevedené vyhodnotenie činnosti, správa o hospodárení, plán činnosti na rok 2011 ako i rozpočet na tento rok.

15.02.2010
Členská schôdza spojená s posedením na ostatky.

15.03.2010
Členská schôdza pri príležitosti MDŽ.

24.05.2010
Okresná prehliadka speváckych súborov  – seniorov v kultúrnom dome v Čadci.

08.06.2010
Opekačka na Zágruní

25.-27.06.2010
Sme dostali pozvanie na stretnutie, ktoré poriadal Obecný úrad pod názvom ,,Trojmedzie nerozdeľuje, ale spája“

21.08.2010
,,Družobné stretnutie“ , stretnutie seniorov Žilinského a Moravsko sliezskeho kraja.

22.09.2010
Autobusový zájazd – trasa Svätý Kríž, kúpele Lúčky.

13.10.2010
Zájazd do Jablonky a na Oravice.

11.11.2010
Členská schôdza spojená s prednáškou MUDr. Širanca.

07.12.2010
Členská schôdza s ukončením roka 2010.