Poďakovanie za skrášlenie prostredia našej obce patrí členkám a členom ZO JDS v Čiernom, ktorí v stredu 13. apríla 2022 vyčistili a upravili: areál Kostola sv. Petra a Pavla na Vyšnom konci, okolie parku s fontánou a park oproti potravinám Koruna. Zostrihávali a orezávali kríky, stromy, zametali, čistili, natierali lavičky. Brigády sa zúčastnilo 21 členov ZO JDS. Poďakovanie od členov JDS patrí aj Zuzane Gelačákovej, za jej ochotou a nezištnosť pri poskytnutí pracovných pomôcok.

IMG 20220414 070545IMG 20220414 070641