jednota mf„Kúsoček pravdivej histórie je tak vzácna vec, že si ju musíme veľmi chrániť.“
Thomas Jefferson

Obecná knižnica v Čiernom pripravila pre členov JDS Čierne návštevu knižnice spojenú
s prednáškou pod názvom „História Kysúc“ s Mgr. Vladimírom Homolom, zamestnancom Kysuckého múzea v Čadci.
Rozsiahle a poučné rozprávanie sa uskutočnilo v Obecnej knižnici v Čiernom v pondelok 19.11.2018 pre skoro dvadsať členiek JDS Čierne.
Pracovník Kysuckého múzea, pán Homola, nás skoro 90 minút prevádzal históriou Kysúc od obdobia praveku až po súčasnosť.

Každé z období bolo zaujímavo verbálne sprevádzané a obohatené o fotodokumentáciu. Či už to bol stredovek, prvá zmienka o Kysuciach od kráľa Bela IV., obdobie novoveku, história Jablunkovských šancí na Trojmedzí, o zbojníctve na Kysuciach, o vzácnej návšteve slovenských dobrovoľníkov a Ľudovíta Štúra v Čadci a ich ubytovanie na fare katolíckym kňazom Františkom Xaverom Danišom, o významných osobnostiach 19. storočia na Kysuciach, maďarizácii Kysúc, železničnej trati medzi Bohumínom a Košicami, spriemyselňovaní Kysúc, období oboch svetových vojen a oslobodzovaní Kysúc, Kysuciach v socialistickom Československa, zakladaní tovární a nemocnice,...
Dozvedeli sme sa, že zem ukrýva ešte doteraz poklady, z ktorých sa môžeme dozvedieť viac o našej histórii a našich predkoch.
Úplnou náhodou dokážu na ne natrafiť aj obyčajní ľudia. To sa podarilo napríklad pánovi Kubicovi z Horelice, keď v marci roku 2000 našiel vyše 1600 strieborných mincí v hlinenom krčahu. Pri prechádzke po brehoch rieky Kysuce zas iný náhodný chodec natrafil na kel mamuta a ďalší zas na úlomok stoličky z mamuta. Na pohrebisku v Koscelisku (pri Radoli) sa našla malá madona vysoká 84 mm vyrezaná z kosti,...
Aj takéto objavy dokážu poskladať kaleidoskop našich dejín a histórie. Mnohé otázky z našich dejín ešte nevieme presne a pravdivo zodpovedať. A preto, ak sa i čo kúsoček histórie podarí pravdivo odhaliť, je to vzácna vec a musíme si ju chrániť - ako povedal Thomas Jefferson.

.