images

Október je o úcte k starším spoluobčanom, o úcte k starobe, k vráskam, o úcte k zachovanému nehmotnému i hmotnému dedičstvu našich materí a otcov.
Obec Čierne každoročne pripravuje pre svojich občanov Stretnutie dôchodcov s bohatým kultúrnym programom a pohostením.
Vo štvrtok 25. 10. v sále Kultúrneho domu v Čiernom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším všetkých srdečne privítal starosta obce, Pavol Gomola, kde všetkým prítomným zaželal pevného zdravia a veľa radostných dní.

V podobnom duchu sa niesli i príhovory vzácnych hostí – duchovného otca farnosti Petra Šveca a bývalého starostu obce Rudolfa Benčíka.
Spoluobčanov svojim vystúpením potešili: Anton Moják, deti z MŠ Čierne – Ústredie pod pedagogickým vedením Dany Kopečnej, Pavol Stráňava, hrou na klavíri – Tomáš Krčmárik, Tamara Strýčková a Lívia Cyprichová, domáca FSk Ozvena. Spoločné rozhovory, spev i tanec pri domácej FSk Ozvena nedovolili odísť seniorom skôr ako po západe slnka.