jednota 009Dňa 14.12.2011 sa uskutočnilo výročné stretnutie Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Čiernom. Stretnutie sa konalo v turistickej ubytovni Magistrál. Stretnutie bolo sprevádzané príjemnou atmosférou, za ktorou stáli členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov a ich hostia. Starosta obce poďakoval za ich celoročnú prácu v prospech obce a zaželal im príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia a úspechov do ďalších rokov.