Poďakovanie za skrášlenie prostredia našej obce patrí členkám a členom ZO JDS v Čiernom, ktorí v stredu 13. apríla 2022 vyčistili a upravili: areál Kostola sv. Petra a Pavla na Vyšnom konci, okolie parku s fontánou a park oproti potravinám Koruna. Zostrihávali a orezávali kríky, stromy, zametali, čistili, natierali lavičky. Brigády sa zúčastnilo 21 členov ZO JDS. Poďakovanie od členov JDS patrí aj Zuzane Gelačákovej, za jej ochotou a nezištnosť pri poskytnutí pracovných pomôcok.

IMG 20211011 095247

Ďakujeme našim aktívnym seniorom zo ZO JDS v Čiernom za upratanie a
vyčistenie našich oboch cintorínov - Stašov a Kubínov.
Ešte raz úprimná vďaka, vážime si Vašej pomoci

jednota mf„Kúsoček pravdivej histórie je tak vzácna vec, že si ju musíme veľmi chrániť.“
Thomas Jefferson

Obecná knižnica v Čiernom pripravila pre členov JDS Čierne návštevu knižnice spojenú
s prednáškou pod názvom „História Kysúc“ s Mgr. Vladimírom Homolom, zamestnancom Kysuckého múzea v Čadci.
Rozsiahle a poučné rozprávanie sa uskutočnilo v Obecnej knižnici v Čiernom v pondelok 19.11.2018 pre skoro dvadsať členiek JDS Čierne.
Pracovník Kysuckého múzea, pán Homola, nás skoro 90 minút prevádzal históriou Kysúc od obdobia praveku až po súčasnosť.

images

Október je o úcte k starším spoluobčanom, o úcte k starobe, k vráskam, o úcte k zachovanému nehmotnému i hmotnému dedičstvu našich materí a otcov.
Obec Čierne každoročne pripravuje pre svojich občanov Stretnutie dôchodcov s bohatým kultúrnym programom a pohostením.
Vo štvrtok 25. 10. v sále Kultúrneho domu v Čiernom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším všetkých srdečne privítal starosta obce, Pavol Gomola, kde všetkým prítomným zaželal pevného zdravia a veľa radostných dní.

pdfPlán práce

jednota 009Dňa 14.12.2011 sa uskutočnilo výročné stretnutie Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Čiernom. Stretnutie sa konalo v turistickej ubytovni Magistrál. Stretnutie bolo sprevádzané príjemnou atmosférou, za ktorou stáli členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov a ich hostia. Starosta obce poďakoval za ich celoročnú prácu v prospech obce a zaželal im príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia a úspechov do ďalších rokov.

 Tu si pôžete pozrieť správu o činnosti Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v obci ČIerne.


 Správa o činnosti zo JDS Čierne za rok 2010


Výročnej členskej schôdze sa zúčastnili p. Gitka Ďurišová preds. OV JDS v Čadci a Ing. Pavol Gomola, starosta obce Čierne. Činnosť našej organizácie i v tomto roku bola veľmi pestrá. Boli organizované zájazdy, výlety, posedenia, besedy a pod. Výbor, ktorý sa skladá z 5 členov a 3 členov revíznej komisie sa schádzal pravidelne každý mesiac, prejednavali sme program nasledujúcich členských schôdzi, pripravovali sme program zájazdov a ďalšiu činnosť našej organizácie. Predseda nás vždy oboznámil s činnosťou okresného výboru JDS s akciami, ktoré okresný výbor poriada ako Rekondičné pobyty, Okresné športové hry, Okresné prehliadky speváckych súborov seniorov. Naša organizácia má v súčasnej dobe 77 členov.

Trojmedzie nerozdeľuje ale spája

Prinášame vám fotografie z opekačky na Zágruní