pdfAfrický mor ošípanýchdiviak

pdfPríspevok o poľovníctve

foto1Fotografie, zaznamenané za jeden týždeň pri kŕmelci:

Foto: Ing. Jozef Kubica 

Združenie poľovníckych spoločností Čierne – Svrčinovec oznamuje vlastníkom poľovných pozemkov v katastrálnych územiach obci Čierne, Svrčinovec, Čadca a Skalité, že od 2. mája 2017 bude vyplácať finančnú náhradu za užívanie poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru Čierne – Svrčinovec v sume

1 €/ha. Náhrada bude vyplácaná vlastníkom za obdobie na 10 rokov dopredu.

Vyplácanie náhrady bude zabezpečené v priestoroch kancelárií Roľníckeho družstva Čierne – Svrčinovec v Čiernom – bývalé dopravno-mechanizačné stredisko pri rybníku. Náhradu si môžete vyzdvihnúť počas celého roku.  Stránkové dní kancelárie sú :

pondelok – streda - piatok

v čase od

7.30 hod. do 14.30 hod.

Vlastníkom, ktorí vykonávajú právo poľovníctva v poľovnom revíri Čierne – Svrčinovec alebo delegovali toto právo na príbuzne osoby, sa náhrada za poľovné pozemky nevypláca.