Krásne foto z akcií nájdete vo vnútri !

Plávaním vpred - Občianske združenie Objatie ako dar sa zapojilo do grantového programu Inšpirácia pohybom 2022, ktorého donorom bola Nadácia Kia Slovakia. V tomto programe uspelo a získala grant pre zrealizovanie dvojmesačného plaveckého kurzu pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorý bol zakončený súťažou v plávaní.

 

miska oravcova clanokW

 

Ten príbeh sa začal pred dvadsiatimi rokmi. V štvortisícovej obci Čierne v okrese Čadca. Je malý svojim dosahom – o Miške s Downovým syndrómom vie zatiaľ len blízke okolie. Je však veľký svojou podstatou. Sympatická dievčina z Kysúc sa naučila zdolávať bránky – v živote i na lyžiarskom svahu. A to všetko tak dobre, že si môže obliecť kombinézu s nápisom Slovakia.

pdfVýročná_správa_za_rok_2021