mažoretky opravaKrúžok mažoretiek vznikol v októbri 1999 pri ZŠ – Čierne Vyšný koniec pod vedením p. Marty Brnčovej. Podnet vznikol na hodoch vo Vysokej, kde vystupovali turzovské mažoretky. Záujem bol veľký a trvá dodnes. Škola mažoretkám bezplatne poskytuje miestnosť, kde sa dievčatá môžu schádzať a trénovať. Trénujú každý piatok  2 hod., aby sa zdokonalili a nacvičili nové prvky. Dievčatá sú vo veku od 6 – 14 rokov. Prvýkrát vystúpili na Vianoce r. 2000, bolo to na vianočnom pásme. 21 dievčat zaplnilo celé javisko, pričom boli odmenené veľkým potleskom. Dodnes vystupujú na rôznych kultúrnych a športových podujatiach v obci a mimo nej, napr.: Deň matiek, vianočné pásma, stretnutie dôchodcov, domov dôchodcov a domov sociálnych služieb na Žiarci, Detský domov v Oščadnici, Deň Zeme – Hrčava, futbalové turnaje – Čierne, Skalité, Svrčinovec, Staškov – Kronerov pohár, rodičovské večierky, detský karneval, slávnosti pri pomníku padlých vojakov, pri otvorení Trojmedzia... Každoročne sa zúčastňujú prehliadky kysuckých mažoretiek v Čadci. Dievčatá majú možnosť vidieť mažoretky z celého sveta. Pri činnosti mažoretiek sa podieľa: p. Marta Brnčová, Marcela Michnicová  za čo im patrí úprimná vďaka. Dievčatám prajeme veľa elánu a úspechov do ďalších rokov.