Dňa 17.7.2010 sa v Čiernom na Polesí uskutočnil ôsmy ročník súťaže DHZ o pohár starostu obce. Súťaže sa zúčastnilo jedenásť družstiev. V slávnostnom príhovore vystúpil starosta obce Ing. Pavol Gomola a predseda OV DHZ pán Ladislav Dedič. Súťaž umocnilo slávnostné odovzdávanie odznakov odbornosti s názvom ,,Hasič II.stupňa“, ktorý prevzala: Mgr. Dana Oravcová, pán Miroslav Kubica,  pán Alojz Čepec. Odznak odbornosti ,,Hasič III. stupňa prevzali: Veronika Kullová, Dominika Lašová, Veronika Časnochová, Natália Tatarková, Simona Hruštincová, Monika Moravcová, Michaela Jurgová, Ľubomír Hruštinec, Stanislav Kubica, Marek Kubica a Jaroslav Kuric.

Po úvodnej časti začalo súťaženie družstiev v dvoch kolách s výsledným poradím:
Družstvo mužov: 1. miesto Podvysoká
                         2. miesto Skalité
                         3. miesto  Staškov
Družstvo žien: 1. miesto Kolárovice
                      2. miesto Čierne
Všetky družstvá súťažili podľa pravidiel a preukázali dobrú pripravenosť nielen na súťaž, ale aj na prípadný zásah proti živlu. Ďakujeme organizátorom za prípravu a príjemnú atmosféru, ako i sponzorom za finančnú podporu.
Mgr. Dana Oravcova tajomníčka DHZ Čierne.