hasičV nedeľu 8. 7. 2018 sa uskutočnil 16. ročník Hasičskej súťaže o putovný pohár starostu obce Čierne a 5. kolo Goralského pohára v našej obci. Tejto súťaže sa zúčastnilo 47 družstiev mužov a žien z Českej a Slovenskej republiky. Súťaž mužov vyhral náš Dobrovoľný hasičský zbor Čierne. K tomuto krásnemu úspechu im gratulujeme. Zároveň je to aj pekný darček k 90. výročiu založenia DHZ v našej obci. Chceme poďakovať členom DHZ za výbornú organizáciu ako aj za celý priebeh tejto medzinárodnej súťaže.

Starosta obce a poslanci OZ