Hatiči titulná strana

V nedeľu 6. mája 2018 hasiči v Čiernom oslávili deväťdesiate výročie od svojho vzniku. Požiarny zbor bol založený na ustanovujúcej schôdzi 27. apríla 1928. Oslavy založenia DHZ boli spojené s oslavami patróna hasičov sv. Floriána, ktorého sa hasičské zbory okrsku č. 1 v zložení DHZ Čierne, DHZ Skalité, DHZ Oščadnica, DHZ Svrčinovec, DHZ Čadca rozhodli oslavovať spoločne každý rok v inej obci. Oslavy začali nástupom družstiev, posvätením techniky a následne spoločným odchodom na slávenie sv. omše vo farskom kostole. Nádherná atmosféra a múdrosť z evanjelia, ktorá prenikala každým z účastníkov bola obohatená ľubozvučnými tónmi folklórnej skupiny Ozvena. Ďalšia časť osláv sa uskutočnila na námestí sv. Ignáca. Po privítaní členov DHZ a hostí predsedom DHZ Jozefom Jurgom so slávnostným príhovorom vystúpil starosta obce Ing. Pavol Gomola, ktorý vyzdvihol významný podiel činnosti hasičov v Čiernom tak v minulosti, ako i súčasnosti.

Slávnostnú atmosféru umocnila účasť poslanca NR SR Ing. Juraja Blanára s manželkou, ktorý výrazným podielom prispel k zviditeľneniu hasičov Čierneho v Žilinskom kraji, ako i podpore získavania financií na rôzne projekty. Medzi vzácnych hostí ktorí prišli podporiť a pozdraviť prítomných patrili poslanci Žilinského samosprávneho kraja PaedDr. Jozef Cech a PaedDr. Jaroslav Velička. Za Územnú organizáciu DPO SR Čadca vystúpil s príhovorom predseda Miroslav Koza a okrskový veliteľ Štefan Ceniga, ktorý pripomenul, že najväčší rozvoj a podpora hasičstva naprieč Slovenskom sa uskutočnila pod vedením ministra vnútra JUDr. Róberta Kaliňáka ( Smer- SD) – doplnením techniky / protipovodňový vozík, Iveko s výbavou, repasovanie aut, rekonštrukcia zbrojníc, nákup oblečenia a školenie/. Milé a potešujúce bolo privítanie hostí SDH z Hrádku (CZ) pod vedením pána Malíka, ako i predsedu SDH z Hrčavej(CZ) a zároveň starostu obce Ing. Petra Staňu. Medzi ďalších hostí patrili: zástupca starostu Čierne pán Ján Ďurica, duchovný správca farnosti Mgr. Peter Švec, PhD. , vedúci príspevkovej organizácie TES Peter Putyra, za ŠK Čierne Jozef Čarnecký, za poľovníkov Ing. Jozef Kubica, za záhradkárov Ing. Jozef Pohančeník.
Žiadna organizácia by sa nehrdila úspechom, keby nemala vo svojich radoch nadšencov, ktorí činorodou prácou prispievajú k jej rozvoju . Predseda DHZ v Čiernom Jozef Jurga si spoločne s veliteľom DHZ Milanom Moravcom uctili týchto starších členov odovzdaním ďakovných listov a spomienkových predmetov.
,, Za aktívnu činnosť v hasičskom zbore pri príležitosti 90.výročia založenia organizácie“ pánovi: Alojzovi Čepcovi, Antonovi Krenželákovi, Ignácovi Moravcovi, Františkovi Malíkovi, Františkovi Michalíkovi, Antonovi Jašúrkovi, Františkovi Jurgovi, Jozefovi Kubicovi z Ústredia, Jozefovi Kubicovi zo Zágrunia, Gustávovi Jašúrkovi a Antonovi Fonšovi.
,,Za výborné vedenie a podporu DHZ v Čiernom“ predstaviteľom ÚzO DPO Miroslavovi Kozovi, Marte Balošákovej, Ing. Jaroslavovi Kapusniakovi Phd., Ladislavovi Dedičovi, Ladislavovi Šimaškovi, Štefanovi Cenigovi
,,Za aktívnu podporu pri presadzovaní hasičstva v Žilinskom kraji, získavaní novej techniky a rekonštrukcii hasičských budov“ pánovi Ing. Pavlovi Gomolovi, Ing. Jurajovi Blanárovi, PaedDr. Jozefovi Cechovi.
,,Za modlidby a duchovnú podporu“ Mgr. Petrovi Švecovi PhD.
,, Výrazným finančným prispievateľom a sponzorom“ Ing. Pavlovi Cyprichovi, Riaditeľstvu ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, Milanovi Jurgovi, Róbertovi Lučanovi, Ing. Pavlovi Najdekovi, Jurajovi Chadimovi, Jaroslavovi Jašúrkovi,
Medailu za mimoriadne zásluhy udelili: Ignácovi Moravcovi a Františkovi Malíkovi st.
Medailu za spoluprácu III. stupňa: partnerom SDH Hrádek (CZ)

Povýšenie členov DHZ Čierne:
Zbormajster: Martin Jendrišák, Daniel Moravec
St. Zbormajster: Rastislav Grochal
Technik: Jozef Koričár
St. technik: Alojz Čepec, Jozef Šmatlava
Vrchný technik: Mgr. Dana Oravcová, Milan Moravec
Ml. inšpektor: Miroslav Malík
Oslavy pamätného deväťdesiateho výročia vzniku DHZ hasiči zakončili slávnostným obedom v hoteli Magistrál, kde si spoločne zaspomínali a zaspievali známe piesne , ale aj ,,častušku“, ktorú im zložila vedúca súboru Ozvena Mgr. Božena Budošová na melódiu piesne,, Čo ste hasiči“.
1. Deväťdesiat už rokov ubehlo, /:čo sa na tom Čiernom, obojručnou pumpou hasiť začalo.:/
2. Dnes si pískate, techniku máte,/:čo nás vždy desilo, veľmi nás trápilo hravo zvládate:/
3. Svätý Florián ty si ich patrón/:pomáhaj im stále a dopraj im zdravie, úrazom zabráň:/
4. Veľa slávnych mien Jančár, Baroniak, /:Priečko, Šturc a Málik, Kubica, Širanec, zásluhy mali:/
5. Vyznamenanie najvyššej triedy,/:za obetu veľkú, hasenie požiarov a prevenciu:/
6. Ignác Moravec, Jozef Kubica,/: nech sa im trblieta, zaslúžený metál, skrášľuje im hruď:/
7. Vy hostia milí s vodou spojení,/: všetkým ďakujeme, že spokojne spíme v domoch chránení:/
8. Jak to hasiči, jak to robíte,/: že ohne a ženy, povodne a živly hravo zvládnete:/
9. My si vážime, že vás tu máme/: Vy ste naša pýcha, ľahšie sa nám dýcha, blahoželáme:/
10. Čo vám ešte priať, pekné autá mať /: zdravie, láska, šťastie, nech vo vás vždy rastie, chceme vám popriať:/
11. Všetci členovia, ste jak rodina /: iba víno pite, vodou zalievajte zvyšky plameňa/.
Za organizačný výbor tajomníčka DHZ v Čiernom Mgr. Dana Oravcová