20161228 171308Obecné zastupiteľstvo v Čiernom na svojom riadnom zasadnutí 15.12.2016 schválilo zlúčenie troch hasičských zborov v obci do jedného zboru pod názvom DHZ Čierne. Na členskej schôdzi DHZ konanej dňa 28.12.2016 boli verejným hlasovaním zvolení nasledovní členovia výboru DHZ Čierne:

Predseda: Jozef Jurga

Podpredsedovia: JUDr. Miroslav Kužma, Miroslav Jendrišák

Veliteľ: Milan Moravec

Tajomníčka: Mgr. Dana Oravcová

Strojník:Jozef Šmatlava

Pokladník: Alojz Laš

Preventivár: Jozef Koričár, Jozef Kubica, Dávid Krenželák

Referent mládeže: Miroslav Malík

Revíznu komisiu v zložení: Rudolf Jurga, Marek Sirota, Anton Fonš

Delegát na Okresnú konferenciu DHZ: Miroslav Malík

V Čiernom 2.1.2017, Tajomníčka DHZ Čierne, Mgr. Dana Oravcová