iooo002.jpgDňa 12.7. 2014 sa v obci konala súťaž hasičských družstiev O POHÁR STAROSTU OBCE. V úvode prítomných privítal starosta obce Ing. P. Gomola, poslankyňa obecného zastupiteľstva Mgr. D. Oravcová, veliteľ súťaže M. Malík a hlavný rozhodca M. Moravec. Hasiči tak priblížili verejnosti svoju činnosť. Celým podujatím verbálne sprevádzal Martin Vojtek. Tohtoročnej súťaže sa zúčastnilo množstvo družstiev, z ktorých vyhodnotení boli:
Muži
1. Miesto Čierne – Vyšný koniec       14:62 čas
2. Miesto Korňa                                    14:84 čas
3. Miesto Dolný Hričov                        15:32 čas

Ženy
1. Miesto Oščadnica                         21:23 čas
2. Miesto Raková                               21:32 čas
3. Miesto Dolný Hričov                     21:63 čas

Poháre odovzdávala poslankyňa obecného zastupiteľstva Mgr. D. Oravcová.