02440 hasicHasiči v tretiu januárovú nedeľu zhodnotili svoju činnosť za uplynulý rok 2019. Za účasti tajomníčky ÚzO DPO SR v Čadci Marty Balošákovej, delegáta Antona Laša, starostu obce Čierne Ing. Pavla Gomolu, poslanca Obecného zastupiteľstva v Čiernom Ing. Petra Staňa, riaditeľky ZŠ s MŠ Čierne –Vyšný koniec PaedDr. Ingrid Koperovej, starostu SDH z Hrádku ve Slezku (CZ) Bohuslava Branca s delegáciou a starostu občianskeho združenia SDH z Hrčavej (CZ) Ing. Petra Staňa s delegáciou, ako i okrskových partnerov zo Svrčinovca v zastúpení pánom Tomačšinom prerokovali bohatú činnosť hodnoteného obdobia.

hasičV nedeľu 8. 7. 2018 sa uskutočnil 16. ročník Hasičskej súťaže o putovný pohár starostu obce Čierne a 5. kolo Goralského pohára v našej obci. Tejto súťaže sa zúčastnilo 47 družstiev mužov a žien z Českej a Slovenskej republiky. Súťaž mužov vyhral náš Dobrovoľný hasičský zbor Čierne. K tomuto krásnemu úspechu im gratulujeme. Zároveň je to aj pekný darček k 90. výročiu založenia DHZ v našej obci. Chceme poďakovať členom DHZ za výbornú organizáciu ako aj za celý priebeh tejto medzinárodnej súťaže.

Starosta obce a poslanci OZ

Hatiči titulná strana

V nedeľu 6. mája 2018 hasiči v Čiernom oslávili deväťdesiate výročie od svojho vzniku. Požiarny zbor bol založený na ustanovujúcej schôdzi 27. apríla 1928. Oslavy založenia DHZ boli spojené s oslavami patróna hasičov sv. Floriána, ktorého sa hasičské zbory okrsku č. 1 v zložení DHZ Čierne, DHZ Skalité, DHZ Oščadnica, DHZ Svrčinovec, DHZ Čadca rozhodli oslavovať spoločne každý rok v inej obci. Oslavy začali nástupom družstiev, posvätením techniky a následne spoločným odchodom na slávenie sv. omše vo farskom kostole. Nádherná atmosféra a múdrosť z evanjelia, ktorá prenikala každým z účastníkov bola obohatená ľubozvučnými tónmi folklórnej skupiny Ozvena. Ďalšia časť osláv sa uskutočnila na námestí sv. Ignáca. Po privítaní členov DHZ a hostí predsedom DHZ Jozefom Jurgom so slávnostným príhovorom vystúpil starosta obce Ing. Pavol Gomola, ktorý vyzdvihol významný podiel činnosti hasičov v Čiernom tak v minulosti, ako i súčasnosti.

hasič obrázokPrezentačné video DHZ Čierne z Gorolského poháru za sezónu 2017: https://www.youtube.com/watch?v=SUvjt6F7DOg

 

Hasiči 1Na súťaži sa zúčastnilo 51 družstiev čo je rekord v histórii DHZ Čierne - 32. mužských a 19. ženských. Veľmi nás teší, že súťaž prebehla bez zranení. Ďakujeme skvelým divákom, ktorí vytvorili super atmosféru. Veríme, že sa všetci cítili u nás dobre a strávili príjemný deň.

20161228 171308Obecné zastupiteľstvo v Čiernom na svojom riadnom zasadnutí 15.12.2016 schválilo zlúčenie troch hasičských zborov v obci do jedného zboru pod názvom DHZ Čierne. Na členskej schôdzi DHZ konanej dňa 28.12.2016 boli verejným hlasovaním zvolení nasledovní členovia výboru DHZ Čierne:

IMG 20160710 152920Kolegom zo Slovenska ale aj z Českej Republiky sa u nás veľmi páčilo. Chválili trať, prostredie, organizáciu aj celý priebeh súťaže. Písali, že sa určite vidíme aj budúci rok.

Zostrih nájdete na: https://www.youtube.com/watch?v=UU1HHzOBEHg

iooo002.jpgDňa 12.7. 2014 sa v obci konala súťaž hasičských družstiev O POHÁR STAROSTU OBCE. V úvode prítomných privítal starosta obce Ing. P. Gomola, poslankyňa obecného zastupiteľstva Mgr. D. Oravcová, veliteľ súťaže M. Malík a hlavný rozhodca M. Moravec. Hasiči tak priblížili verejnosti svoju činnosť. Celým podujatím verbálne sprevádzal Martin Vojtek. Tohtoročnej súťaže sa zúčastnilo množstvo družstiev, z ktorých vyhodnotení boli:

iooo001.jpgHasičská súťaž XI. ročník o pohár starostu obce v Čiernom

Tabuľka poradia:
1, DHZ Staškov
2, DHZ Klokočov
3, DHZ Skalité