ŠK Čierne pozýva členov ŠK na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 06. 03. 2022 o 14:00 hod. v ŠK Čierne.