Vážené členky a členovia.
Dovoľte mi vysloviť úprimné poďakovanie výboru DHZ, členom, žiakom a žiačkam, rodičom, sponzorom, sympatizantom ,OZ,  vedeniu školy a všetkým podporovateľom dobrovoľnej hasičskej činnosti.

Mgr. Dana Oravcová, tajomníčka DHZ Čierne Vyšný koniec
V Čiernom 25.11.2011

pdfHistória päť ročnej práce DHZ Čierne 23.28 MB