udeľova nien tNa slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14.12.2017 starosta obce Čierne Ing. Pavol Gomola ocenil občanov za činy, ktorými prispeli k pomoci druhým a k rozvoju našej obce.

„Cena starostu“ bola udelená - Matejovi Michalíkovi, Božene Martiniakovej a Mgr. art. Tomášovi Vrškovému a „Cena obce“ bola udelená - Pavlovi Fonšovi, Mgr. Rudolfovi Mitrengovi a Mgr. Ladislavovi Knapovi.