udeľova nien tNa slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14.12.2017 starosta obce Čierne Ing. Pavol Gomola ocenil občanov za činy, ktorými prispeli k pomoci druhým a k rozvoju našej obce.

„Cena starostu“ bola udelená - Matejovi Michalíkovi, Božene Martiniakovej a Mgr. art. Tomášovi Vrškovému a „Cena obce“ bola udelená - Pavlovi Fonšovi, Mgr. Rudolfovi Mitrengovi a Mgr. Ladislavovi Knapovi.

uvodn_fotka.jpgStarostovia obcí Mikroregiónu Kysucký triangel /Svrčinovec, Čierne, Skalité/
Mgr. Renáta Majchráková
Ing. Pavol Gomola
PaedDr. Andrea Šimurdová

Dňa 12. 12. 2014 sa konalo prvé ustanovujúce zastupiteľstvo, na ktorom skladal sľub pán starosta Ing. Pavol Gomola a novozvolení poslanci.

vod.jpg13. november 2014

Obecné zastupiteľstvo v Čiernom za účasti predstaviteľov samosprávy a poslancov OZ sa v slávnostnej atmosfére konalo vo štvrtok 13. novembra 2014 v penzióne Magistrál. Prizvaní boli ocenení spoluobčania, dlhoroční partneri z Gminy Istebna – starostka pani Danuta Rabin a poslanci.

pdfRokovací poriadok OZ80.45 KB

Dňa 16.12.2010 na zastupiteľstve skladali sľub novozvolení poslanci OZ.

1. Zdeněk Martaus (ĽS-HZDS)
2. Milan Jurga (KDH)
3. Dana Benková (KDH)
4. Ján Ďurica (nezávislý kandidát)
5. Peter Moják Ing. (KDH)
6. Miroslav Vyšlan Ing. (SMER-SD)
7. Jozef Čarnecký (ĽS-HZDS)
8. Peter Najdek Mgr. (KDH)
9. Pavol Fonš (KDH)
10. Dana Oravcová Mgr. (SMER-SD)
11. Ján Valent Mgr. (SMER-SD)