Volebné obdobie 2022 – 2026:

- Rastislav Grochal, Čierne č. 310,

- Zuzana Jašurková, Čierne č. 934,

- JUDr. Patrik Jurga, Čierne č. 1136,

- Mgr. Pavol Kulla, Čierne č. 1209,

- Ing. Peter Moják, Čierne č. 965,

- Mgr. Zuzana Moravcová, PhD., Čierne č. 781,

- Mgr. Peter Najdek, Čierne č. 486,

- Jozef Privarčák, Čierne č. 1298,

- Peter Putyra, Čierne č. 1151,

- Mgr. Renáta Šubíková, Čierne č. 707

- Ing. Ondrej Tatarka, Čierne č. 959

 

Volebné obdobie 2018 – 2022:

- Jozef Bazger, Čierne č. 347,

- Ján Ďurica, Čierne č. 181,

- Milan Jurga, Čierne č. 1136,

- Mgr. Pavol Kulla, Čierne č. 1209,

- Ing. Peter Moják, Čierne č. 965,

- Mgr. Peter Najdek, Čierne č. 486,

- Jozef Privarčák, Čierne č. 1298,

- Peter Putyra, Čierne č. 1151,

- Ing. Peter Staňo, Čierne č. 305,

- Mgr. Renáta Šubíková, Čierne č. 707

- Ing. Zbigniew Witos, Čierne č. 806

 

Volebné obdobie 2014 - 2018:

- Jozef Bazger, Čierne č. 347,

- Ján Ďurica, Čierne č. 181,

- Pavol Fonš, Čierne č. 779,

- Milan Jurga, Čierne č. 1136,

- Mgr. Pavol Kulla, Čierne č. 1209,

- Ing. František Kužma, Čierne č. 299,

- JUDr. Miroslav Kužma, Čierne č. 239,

- Ing. Peter Moják, Čierne č. 965,

- Mgr. Peter Najdek, Čierne č. 486,

- Mgr. Dana Oravcová, Čierne č. 619,

- Peter Putyra, Čierne č. 1151,

 

Volebné obdobie 2010 - 2014:

- Zděnek Martaus,

- Milan Jurga,

- Dana Benková,

- Ján Ďurica,

- Ing. Peter Moják,

- Ing. Miroslav Vyšlan,

- Jozef Čarnecký,

- Mgr. Peter Najdek,

- Pvol Fonš,

- Mgr. Dana Oravcová,

- Mgr.Ján Valent

 

Volebné obdobie 2006 - 2010:

- Zděnek Martaus,

- Milan Jurga,

- Ján Ďurica,

- Mgr. Dana Oravcová,

- Mgr. Ján Valent,

- Ľubomír Vorek,

- Dana Benková,

- Jozef Kráľ,

- Jaroslav Tatarka,

- Jozef Čarnecký,

- Ing. Marián Moják

 

Volebné obdobie 2002 - 2006:

- Zděnek Martaus,

- Milan Jurga,

- Mgr. Dana Oravcová,

- Jozef Ganderák,

- Ing. Miroslav Vyšlan,

- Dana Benková,

- Helena Tatarková,

- Ing. Marián Moják,

- Pavol Fonš,

- Ladislav Hlúšek

 

Volebné obdobie 1998 - 2002:

- Ing. Pavol Gomola,

- Jozef Čarnecký,

- Ing. Bohuslav Budoš,

- Milan Jurga,

- JUDr. Jozef Potočár,

- Ing. František Kužma,

- Ing. Miroslav Vyšlan,

- Stanislav Vyšlan,

- Tomáš Najdek,

- Ladislav Hlúšek,

- Helena Tatarková,

-Zděnek Martaus,

- Pavol Fonš,

- Mgr Anton Moják,

- Anton Grochal