Obecné zastupiteľstvo v Čiernom dňa 15. 12. 2022 zriadilo obecnú radu v počte 3 členov a zvolilo za členov obecnej rady:

Mgr. Zuzanu Moravcovú, PhD. - zástupca starostu,

Zuzanu Jašurkovú,

Mgr. Renátu Šubíkovú.