dscn0581.jpg26. marec 2013
Slávnostné pasovanie druhákov zo ZŠ Čierne – Ústredie do „ Cechu vzorného čitateľa Obecnej knižnice v Čiernom „ kráľom Gregorom. Bolo pasovaných 19 druhákov.
Vyučujúci: Mgr. Anna Sulková
Spolu účastníkov podujatia: 60
knihovník: Iveta Bobulová

dscn0482.jpg22. marec 2013
Žiakom bol podaný výklad o uložení literatúry v knižnici, pripomenuli si ako sa starať a zaobchádzať s knihami. Zapojili sa do vedomostnej súťaže a dopĺňali názvy rozprávok od Pavla Dobšinského, mená slovenských spisovateľov pre deti a mládež, pri príležitosti Marec mesiac knihy – zas doplňovačku s tajničkou a zahrali sa zábavné pexeso. Víťazné družstvá boli odmenené sladkou odmenou. Vyučujúci: Mgr. Eva Gábrišová Počet detí spolu: 18 V Čiernom dňa 22. 3. 2013 knihovník: Iveta Bobulová

Obecná knižnica v Čiernom         2. ročník ZŠ Čierne – Ústredie
P O Z V Á N K A
na slávnostné pasovanie druhákov do „ Cechu čitateľského „ kráľom Gregorom vo štvrtok 26. marca 2013 o 14:00 hod. v Obecnej knižnici v Čiernom / budova ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec /.
Srdečne pozývame deti, ich rodičov aj starých rodičov !
Iveta Bobulová / knihovník / Obecná knižnica v Čiernom 3. ročník ZŠ Čierne – Ústredie

iooo005.jpg20. marec 2013 Deti sa oboznámili s celým priestorom knižnice - detským oddelením, oddelením pre dospelých aj pamätnou izbou. Bolo im názorne ukázané ako sa nezaobchádza s knihami, prečítali sme si rozprávku, zahrali zábavnú hru pexeso a nakoniec pozreli rozprávku O Maťkovi a Kubkovi.

dscn0444.jpgŠtyridsaťdva detí z MŠ Čierne - Ústredie prišlo pri príležitosti Marec mesiac knihy na exkurziu do Obecnej knižnice v Čiernom. Už len cesta na vyšný koniec bola pre nich zážitkom, ktorý sa potom stupňoval v Obecnej knižnici. Knihovníčka čítala rozprávku a deti smelo dopĺňali jej ďalší dej.

iooo018.jpg12. a 14. marec 2013
Exkurzia detí zo 7. A a 7. B triedy ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec
Žiakom bol podaný výklad o uložení literatúry v knižnici pre deti a dospelých. Pripomenuli si ako sa starať a zaobchádzať s knihami. Zapojili sa do vedomostnej súťaže z dobrodružného žánru, oprášili si mená a priezviská spisovateľov a zapojili sa do súťaže pri príležitosti ,,Marec - mesiac knihy“. Exkurzia bola spojená s výstavou kníh dobrodružného žánru pre ich vekovú kategóriu.

pict0170.jpg17. december 2012
Exkurzia detí z 2. A ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec. Deti sa oboznámili s najznámejšími vianočnými zvykmi a poverami na Kysuciach. Porozprávali aké zvyky majú u nich doma. Zoznámili sa s uložením literatúry pre deti, prezreli si Pamätnú izbu a zasúťažili vo vedomostnej súťaži. Víťazi boli odmenení sladkou odmenou. počet detí: 15 vyučujúci: Mgr. Jana Špiláková
knihovník: Iveta Bobulová

pict0161.jpg14. december 2012
Exkurzia detí zo 4. A ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec. Deti sa oboznámili s najznámejšími vianočnými zvykmi a poverami na Kysuciach, uložením literatúry pre deti, prezreli si pamätnú izbu a zasúťažili vo vedomostnej súťaži. Víťazi boli odmenení sladkou odmenou. počet detí: 16 vyučujúci: Mgr. Jana Baculová
knihovník: Iveta Bobulová