titulná foto prednáškaObecná knižnica v Čiernom zorganizovala 6.marca 2017 besedu pre žiakov 9. ročníka ZŠ Čierne – Ústredie s lektorkou Mgr. Martinou Vicianovou PhD. V neformálnej atmosfére sa tridsať mladých ľudí dozvedelo niečo viac o vzťahoch, vzťahu k sebe samému, sebareflexii a poznávaní svojich hodnôt. Súčasťou besedy bolo aj bližšie oboznámenie sa s kampaňou No Hate (Bez nenávisti). Porozprávali sa o svojich právach na internete a diskutovali o princípoch správania sa v online prostredí. Viac info na www.beznenavisti.sk.

Obrázok 3Exkurzia detí z 3.A triedy ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec 7.2.2017

- tajomstvo knihy
- ako sa stať čitateľom
- pravidlá správania sa v knižnici, knižničný a výpožičný poriadok
- zápis nových čitateľov a výpožičky literatúry
Počet detí: 21
Vyučujúci: Mgr. Zuzana Fonšová
Knihovník: Iveta Bobulová

Vyhodnotenie zábavno – vedomostnej súťaže KOLOTOČ pre žiakov základných škôl

školský rok 2016/2017

                                                                                             –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

12.9.2016

1. kolo Kolotoča

Po letných prázdninách sa odvážilo na prvé kolo Kolotoča v školskom roku 2016/17 odpovedať 22 detí. Víťazmi prvého kola sa stali: Jozef Bacula 3.A a Miriam Miková 6.A, žiaci zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.

19.9.2016

2. kolo Kolotoča

Druhé súťažné kolo sa stalo úspešným pre Vanesku Franekovú a Lenku Kyrisovú. Tentoraz vás súťažilo iba 16.

26.9.2016

3. kolo Kolotoča

Dvadsaťsedem súťažiacich v treťom kole zodpovedne zodpovedalo desať otázok zo všeobecného prehľadu. Víťazmi tohto kola sa stali: Iza K. Čáková a Adriána Lučanová, obe zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.

17.10.2016

4. kolo Kolotoča

Po dlhšej odmlke nesúťaženia vás v tomto kole súťažilo dvadsaťpäť. Šťastie sa usmialo na vylosovaných víťazov: Veronika Kadlubcová 4. A ZŠ Čierne – Ústredie a Viktória Koperová 6. A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Víťazi získavajú po vecnej odmene.

24.10.2016

5. kolo Kolotoča

Počet súťažiacich sa začína nenápadne zvyšovať. V tomto kole vás súťažilo tridsaťjeden a víťazmi sa stávajú: Vaneska Franeková 3. A a Viktória Ganderáková zo 6. A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.

Ďalšie šieste kolo na Vás čaká posledný októbrový pondelok 31. októbra 2016.

Od 1. novembra 2016 už budeme Kolotočovať v utorky. Správne odpovede a víťazov sa potom dozviete vo štvrtok.

8.11.2016

6. kolo Kolotoča

Dvadsaťpäť súťažiacich v tomto kole prejavilo svoje vedomosti a víťazi sa museli z prvého i druhého stupňa losovať z dôvodu rovnakého počtu bodov.

Vylosovaní šťastlivci sú a vecnú odmenu získavajú: Lukáš Michalík 3.A a Oliver Vorek 6.B ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.

 

15.11.2016

7. kolo Kolotoča

V siedmom kole vás súťažilo úctyhodných tridsaťdeväť. Z vecných odmien budú mať radosť títo vylosovaní výhercovia: Dominika Rebrošová 4.A ZŠ Čierne – Ústredie a Viktória Ganderáková 6.A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.

22.11.2016

8. kolo Kolotoča

Desať otázok opäť čakalo na súťažiacich v utorok. Tentoraz vás súťažilo dvadsaťjeden a víťazmi sa stali: Stanislava Martausová 1.A a Viktória Koperová zo 6.A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.

29.11.2016

9. kolo Kolotoča

Dvadsaťšesť súťažiacich v tomto kole a mnoho správnych odpovedí. Takže sme museli opäť losovať. Víťazmi deviateho kola sa stali: Ela Klanduchová 4.A a Miriam Miková 6.A obe zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.

 

6.12.2016

10. kolo Kolotoča

Toto okrúhle desiate kolo bolo venované vzácnemu svätému mužovi - a to sv. Mikulášovi.

Dozvedeli ste sa, že sv. Mikuláš chodí a obdarúva deti v predvečer Mikuláša, odkiaľ pochádzal, v ktorej krajine vznikol zvyk obdarovať deti, kto sú pomocníci, či vedel sv. Mikuláš konať zázraky, či bol biskupom, ako sa volá vonná látka, ktorá vyteká v meste Bari z jeho hrobky, aké číslo sa spája so sv. Mikulášom, koho patrónom je...

V tomto kole správne odpovedali: Michaela Straková 4.A a Viktória Koperová zo 6.A obe zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.

Súťažilo vás dohromady dvadsaťpäť.

13.12.2016

11. kolo Kolotoča

Kolotoč na Luciu prebehol v počte súťažiacich celkom dvadsaťštyri. Aj tento kolotoč, pretože je predvianočný, sa týkal práve Lucie a Vianoc.

Víťazmi sa stali: Viktória Putyrová 6.B a Stanislava Martausová z 1.A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.

10.1.2017

12. kolo Novoročný kolotoč

Vyše dvoch tuctov, presne dvadsaťšesť vytrvalých kolotočiarov, prišlo po zimných prázdninách v novom roku zasúťažiť. Najviac správnych odpovedí mali a vecnú odmenu získali: Michaela Michnicová 1.A a Oliver Vorek 6.B zo ZŠ s MŠ - Čierne – Vyšný koniec.

17.1.2017

13. kolo Kolotoča

Presne dva tucty (24) vás súťažilo v trinástom kole. Zvíťaziť sa podarilo a vecnú odmenu získali: Stanislava Martausová a Mário Vojčiniak oba zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.

24.1.2017

14. kolo Kolotoča

Opäť rovnaký počet súťažiacich ako v predchádzajúcom kole, čiže dvadsaťštyri. Z viacerých správnych odpovedí boli vylosovaní víťazi: Sofia Koperová 3.A a Oliver Vorek zo 6.B ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.

31.1.2017

15. kolo Kolotoča

Dvadsaťšesť súťažiacich v poslednom januárovom kole opäť prevetralo vedomosti ako z prvého tak i z druhého stupňa základných škôl. Šťastie prialo a vecnú odmenu získali:

Viktória Ganderáková 6.A a Marek Kyris z 1.A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.

7.2.2017

16. kolo Kolotoča

Dvadsaťsedem súťažiacich a dosť veľa správnych odpovedí v tomto prvom februárovom kole. Víťazmi sa stali: Katarína Witosová 4.A a Viktória Koperová zo 6.A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Blahoželáme, získali vecnú odmenu.

14.2.2017

17. kolo Kolotoča

Dosť náročné kolo, hlavne pre druhý stupeň, preverilo vedomosti zo všeobecného prehľadu. Dvadsaťšesť súťažiacich v tomto kole veru nemalo jednoduchú úlohu. Nakoniec sa víťazmi stali: Filip Švancár 3.A ZŠ Čierne – Ústredie a Elena Bestvinová 8.A ZŠ s MS Čierne – Vyšný koniec.

7.3.2017

18. kolo Kolotoča

Možno aj dlhšia prestávka v Kolotoči mala za následok hojný počet súťažiacich.

Tentoraz Vás prišlo súťažiť rovných štyridsať. Šťastnými výhercami osemnásteho kola sa stali: Kristína Balážová 4.A a Viktória Ganderáková 6.A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec

 

14.3.2017

19. kolo Kolotoča

Toto marcové kolo bolo úspešné pre Gabiku Jurčíkovú z 3.A a Olivera Voreka zo 6.B ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Súťažilo vás devätnásť.

21.3.2017

20. kolo Kolotoča

V okrúhlom dvadsiatom kole súťažilo osemnásť kolotočiarov. Víťazmi sa stali: Barbara Padyšáková 3.A a Daniela Dudová 7. A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.

28.3.2017

21. kolo Kolotoča

Posledného marcového kola Kolotoča, určenému Mesiacu knihy, sa zúčastnilo tridsaťštyri súťažiacich. Z veľkého množstva správnych odpovedí sa muselo losovať a výhercami sa stali:

Kristína Priečková 3.A a Lenka Kyrisová 8.B ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.

4.4.2017

22. kolo Kolotoča

V tento dátum súťažilo vo vedomostnom Kolotoči spolu dvadsaťdva súťažiacich. Z oboch stupňov sa muselo losovať z viacerých správnych odpovedí. Šťastie sa usmialo na: Sofiu Koperovú z 3.A a Jessicu Šmatlavovú zo 6.B ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.

 

11.4.2017

23. kolo Kolotoča

Rovnaký počet súťažiacich ako v predchádzajúcom kole – dvadsaťdva. Kolotoč pre prvý stupeň tentoraz nebol úspešný pre žiadneho zo súťažiacich, pretože sa nikomu nepodarilo získať plný počet bodov. Z druhého stupňa bola vylosovaná Viktória Ganderáková zo 6.A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.

25.4.2017

24. kolo Kolotoča

Po Veľkonočných prázdninách vás prišlo súťažiť dvadsaťjeden. V tomto kole sa víťazmi stali: Katarína Priečková 1. A a Viktória Koperová zo 6. A obe zo ZŠ s MŠ – Vyšný koniec. Získavajú po vecnej odmene.

2.5.2017

25. kolo Kolotoča

V prvom májovom kole sa z druhého stupňa podarilo získať vo Vašej obľúbenej vedomostnej súťaži Kolotoč najviac bodov Viktórii Koperovej zo 6. A. Z druhého stupňa bolo treba losovať z viacerých správnych odpovedí a šťastie sa usmialo na Filipa Jurgu zo 4. A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.

9.5.2017

26. kolo Kolotoča

Otázky zo všeobecného prehľadu vás čakali aj v tomto májovom kole. Víťazmi sa stali: Matej Fonš 2. A a Viktória Koperová zo 6. A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.

16.5.2017

27. kolo Kolotoča

Osemnásť súťažiacich v dvadsiatom siedmom kole Kolotoča bolo tentoraz úspešné pre:

Karolínu Krčmárikovú z 3. A a Viktóriu Koperovú zo 6. A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.

23.5.2017

28.kolo Kolotoča

V predposlednom májovom kole vás súťažilo dvadsaťtri. Víťazmi sa stali: Šimon Kotyra

2. A a Oliver Vorek 6. B ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.

30.5.2017

29. kolo Kolotoča

Posledné májové súťažné kolo Kolotoča bolo úspešné pre: Šimona Kotyru z 2.A a Viktóriu Koperovú zo 6.A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Srdečne blahoželáme. Akiste ste si všimli, že v poslednom čase sa nám mená víťazov opakujú. Svedčí to o dobrých znalostiach, ale nenechajte sa odradiť ani vy ostatní. Možno budeš prekvapená/ý, čo všetko vieš.

Súťažilo Vás: 20

 

6.6.2017

30. kolo Kolotoča

Prvé júnové kolo sa konalo 6.6.2017. Zrejme ťažké otázky mali za následok, že za druhý stupeň nedosiahol nik plný počet bodov. Takže nie je ani víťaz. Na prvom stupni súťažiacich s plným počtom bodov bolo neúrekom. Vylosovaným výhercom je: Tomáš Michnica z 3.A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.

Spolu Vás súťažilo: 24

13.6.2017

31.kolo Kolotoča

Slnko a školské výlety robia svoje. Tentoraz Vás súťažilo devätnásť. Vylosovaní víťazi tohto kola sú: Mário Vojčiniak 6.B a Sofia Koperová 3.A – ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.

20.6.2017

32. kolo Kolotoča

V predposlednom kole našej súťažnej hry, tentoraz hádankovej, zvíťazili sestry s plným počtom bodov: Sofia Koperová 3.A a Viktóroa Koperová zo 6. A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Súťažilo Vás šestnásť.

27.6.2017

33. kolo Kolotoča

Posledné kolo v tomto školskom roku Vás čakalo v utorok 27. júna 2017.

Neuveriteľné, ako nám rýchlo školský rok ubehol. Tridsaťtri súťažných kôl bolo pripravených pre tento školský rok, spolu 660 otázok.

Je to už tak, všetko má svoj koniec – aj náš Kolotoč.

V poslednom kole sa podarilo zvíťaziť: Karolíne Krčmárikovej z 3.A a Sofii Koperovej zo 6.A obe zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.

V budúcom školskom roku na chvíľu ukončíme vedomostnú súťaž Kolotoč.

Niečo nové vymyslíme, aby bol školský rok 2017/18 pre nás zábavný, ale zároveň aj poučný. Ale to až v septembri.

Prajem svojim pravidelným i nepravidelným kolotočníkom krásne prázdniny a super chvíle s knihou.

                                                                          V septembri sa na Vás teší Vaša knihovníčka

DSCN33951. december 2016
Čarovné Vianoce
- prehliadka knižnice a vianočnej výstavy ručne vyrobených vianočných výrobkov
- aký materiál bol použitý pri výrobe vianočných ozdôb, deti sa dotykom presvedčili o materiáloch
- postavme si snehuliaka (čo používame na výzdobu snehuliaka), aké poznáme zimné športy
- v závere deti zaspievali vianočnú pieseň, oceňovanie

 

DSCN33851. december 2016

Čarovné Vianoce
- prehliadka knižnice a vianočnej výstavy ručne vyrobených vianočných výrobkov
- prečítanie príbehu O uzimenej nočnej Košeli od Ondreja Sliackeho
- čítanie s porozumením
- vypracovanie zadaných úloh z textu, vymyslenie konca príbehu
- vyhodnotenie, oceňovanie

DSCN335129. november 2016
Čarovné Vianoce
- prehliadka knižnice a vianočnej výstavy ručne vyrobených vianočných výrobkov,
- prečítanie príbehu O modrom zajačikovi – Modrý zajačik chodí do školy, do ktorého sa zapojili aj žiaci zo špeciálnej triedy,
- najfarebnejší zajačik a sova, výtvarné zadanie spojené s výstavkou,
- výroba záložky do knihy,
- poskladanie slova z písmen rozvešaných v knižnici,
- vyhodnotenie, oceňovanie.

Obecná knižnica v Čiernom bude od 1. novembra 2016 otvorená v utorok a štvrtok.

pdfPlagát

DSCN2145Pre druhákov zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec sa veľká udalosť konala síce tesne pred letnými prázdninami, ale nič to neubralo na slávnostnej atmosfére. Jeho kráľovská výsosť kráľ Gregor už po druhýkrát v tomto roku zavítal do Obecnej knižnice v Čiernom, aby do „Cechu čitateľského“ šikovných druhákov pasoval. Stalo sa tak 27. júna 2016 v celkom zaplnenej knižnici deťmi, rodičmi, starými rodičmi a vzácnymi hosťami. Žiaci si pripravili pestrý program: Rozprávku o repke, každý zarecitoval písmenkovú básničku a spoločne zaspievali pieseň Po nábreží koník beží. Potom slávnostne sľubovali. Z ruky knihovníčky prevzali prvý čitateľský preukaz, od dvornej dámy darček a na záver boli pozvaní do komnaty hojnosti. Nik neodišiel bez toho, aby si z knižnice domov neodniesol vypožičanú knihu a hádam aj nezabudnuteľný zážitok. Prajem všetkým krásne leto a krásne chvíle pri knihe.

Iveta Bobulová, knihovník Obecná knižnica v Čiernom