Pamätná izba

Pôvodne IZBA ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ tvorí súčasť Obecnej knižnice v Čiernom. Jej vznik môžeme datovať od roku 1977, keď ju ako Izbu revolučných tradícií otvorili presne 7. novembra 1977 v ZŠ Čierne – Ústredie. Autormi návrhu na jej zriadenie boli Jozef Pastierovič a Pavol Benko.
Po presťahovaní knižnice z priestorov obecného úradu sa vystavované exponáty premiestnili do novopresťahovanej knižnice v budove Materskej škôlky v Čiernom – Ústredí. Na podnet vtedajšieho starostu obce Rudolfa Benčíka sa v roku 2001 začala jej obnova za pomoci zamestnankýň Obecného úradu v Čiernom Marty Jašurkovej a Ivety Bobulovej, pracovníkov Kysuckého múzea v Čadci a členov Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí.
Po obnovení a doplnení interiéru bola Pamätná izba dňa 6. marca 2003 slávnostne otvorená. Odvtedy putuje s knižnicou.

Interiér izby sa neustále dopĺňa ďalšími materiálmi a exponátmi. Slúži nielen pre žiakov a spoluobčanov, ale aj širokú verejnosť, ktorá k nám zavíta zo zahraničia.

Vďaka patrí všetkým ľuďom, ktorí svojim darom prispeli k jej obohateniu a tak priblížili život našich predkov ďalším generáciám.

Vystavované predmety darovali:
Tomáš Najdek, Irena Cyprichová, Dana Oravcová, Anna Špalková, Agnesa Karpitová, Anna Hrtúsová, Katarína Jašurková, Anton Sloviak, Ľudmila Kullová, Jozef Gomola, Oľga Ďurišová, Vierka Budošová, Agnesa Žembová, Katarína Matysová, Martina Gregušová, Magrita Michalíková, Mária Strýčková, Agnesa Stráňavová, Miroslav Cyprich, Pavel Hrabec, Patrik Beck, Alžbeta Vršková, Anna Krellová, Anna Mariňáková, Vierka Vyšlanová, Alena Kuriaková, Janka Cyprichová, Marta Straková, Božena Martiniaková, Jozef Pachta, Božena Širancová, Beáta Stašová, Jozef Kráľ, Rudolf Benčík, Marta Prívarová, Emil Kubalík, Agnesa Vachánková, Pavol Kužma, Žofia Romancová, Ľudovít Štúr, Štefánia Zvardoňová, Augustín Gomola, Zdeněk Martaus, Pavol Karpita, Jozef Kubica, Anna Gelačáková, Irena Rypáková, Veronika Jurgová, Milan Šimaliak, Ignác Tremboš, Anna Juricová, Veronika Lašová, Filip Vojčiniak, Emília Paločková, Ľubomíra Ondrušková, Marianna Chrastinová,...

 

P a m ä t n á i z b a
Verejnosti je sprístupnená vždy v čase otváracích hodín Obecnej knižnice v Čiernom (utorok 9:30-17:00 H, štvrtok: 9:30-15:00 H).