Vylúštenie tajničky, ktorá bola uverejnená na našej stránke si môžete pozrieť tu>>
V stredu 1. apríla 2009  sa pre žiakov 6. ročníka ZŠ Čierne – ústredie uskutoční  v Obecnej knižnici v Čiernom o 9.00 hodine pri príležitosti  konania  DNÍ  DETSKEJ  KNIHY beseda  s Petrom Karpinským.

Venuje sa písaniu umeleckej literatúry a odborných prác, píše recenzie, je vedúci Katedry slovenského jazyka Prešovskej univerzity, autor a režisér divadelných predstavení a rozhlasových hier – napr. Med z ľadových kvetov, Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev, Koruna času a modrá koza, rozprávky Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali, poviedok Keď pôjdem cez údolie a Oznamujeme všetkým majiteľom hrobov/. Žije v Spišskej Novej Vsi.

Sample ImageDňa 25. marca 2009 navštívili žiaci 3. ročníka ZŠ s MŠ Čierne- Vyšný koniec Obecnú knižnicu v Čiernom. Exkurzia bola spojená s výkladom o tom ako kniha vzniká, o histórii knihy a písma, o ceste k čitateľovi, o usporiadaní kníh v knižnici, o správaní sa ku knihám spojené so zábavno -súťažným kvízom a sladkými odmenami pre víťazov.

Sample ImageDňa 13. 3. 2009 navštívili žiaci
5.ročníka  ZŠ Čierne – ústredie so svojim vyučujúcim Mgr. Pavlom Benkom  Obecnú knižnicu, kde bola pre nich pripravená  beseda spojená s výkladom : história knihy, o tom ako kniha vznikla a ceste k čitateľom, usporiadanie kníh v knižnici, správanie sa ku knihám spojené so zábavno – súťažným kvízom . Deti sa rozdelili na dve skupiny. A ako to už býva – súťažili dievčatá proti chlapcom. / na súťažiacich čakali rôzne otázky ako napr. - ktorá kniha je najčítanejšia a najpredávanejšia, čo patrí do krásnej literatúry a čo do náučnej, ako sa volajú obrázky v knihách, bolo treba aj vyhľadať  knihu v knižnici od určeného spisovateľa, deti si pozorne vypočuli prečítaný text  a potom odpovedali na kladené otázky, samozrejme nechýbali ani hádanky, doplňovačky s tajničkou,  .../ 

Sample ImageV stredu 11. februára 2009 sa uskutočnila beseda s náčelníkom Mestskej polície v Čadci p. Františkom Linetom so žiakmi deviatych ročníkov s protidrogovou tématikou. Okrem toho si tínedžeri mohli pozrieť i celoslovenskú putovnú výstavu s protidrogovou tématikou PREČO SOM NA SVETE RÁD, RADA – ktorá bude inštalovaná v priestoroch Obecnej knižnice a potrvá do 25. 2. 2009

Výpožičné hodiny knižnica:

pondelok
streda
piatok
8.00 - 11.00
12.00 - 16.00
12.00 - 17.00
12.00 - 16.00

Otváracie hodiny

Pondelok:   8.00 hod. - 11.00 hod.      12.00 hod. - 16.00 hod.
Streda:       12.00 hod. - 17.00 hod.
Piatok:       12.00 hod. - 16.00 hod.
sobota,nedeľa,sviatky,dni pracovného pokoja - zatvorené

Pamätná izba

Pôvodne IZBA ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ tvorí súčasť Obecnej knižnice v Čiernom. Jej vznik môžeme datovať od roku 1977, keď ju ako Izbu revolučných tradícií otvorili presne 7. novembra 1977 v ZŠ Čierne – Ústredie. Autormi návrhu na jej zriadenie boli Jozef Pastierovič a Pavol Benko.
Po presťahovaní knižnice z priestorov obecného úradu sa vystavované exponáty premiestnili do novopresťahovanej knižnice v budove Materskej škôlky v Čiernom – Ústredí. Na podnet vtedajšieho starostu obce Rudolfa Benčíka sa v roku 2001 začala jej obnova za pomoci zamestnankýň Obecného úradu v Čiernom Marty Jašurkovej a Ivety Bobulovej, pracovníkov Kysuckého múzea v Čadci a členov Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí.
Po obnovení a doplnení interiéru bola Pamätná izba dňa 6. marca 2003 slávnostne otvorená. Odvtedy putuje s knižnicou.

Interiér izby sa neustále dopĺňa ďalšími materiálmi a exponátmi. Slúži nielen pre žiakov a spoluobčanov, ale aj širokú verejnosť, ktorá k nám zavíta zo zahraničia.

Vďaka patrí všetkým ľuďom, ktorí svojim darom prispeli k jej obohateniu a tak priblížili život našich predkov ďalším generáciám.

Vystavované predmety darovali:
Tomáš Najdek, Irena Cyprichová, Dana Oravcová, Anna Špalková, Agnesa Karpitová, Anna Hrtúsová, Katarína Jašurková, Anton Sloviak, Ľudmila Kullová, Jozef Gomola, Oľga Ďurišová, Vierka Budošová, Agnesa Žembová, Katarína Matysová, Martina Gregušová, Magrita Michalíková, Mária Strýčková, Agnesa Stráňavová, Miroslav Cyprich, Pavel Hrabec, Patrik Beck, Alžbeta Vršková, Anna Krellová, Anna Mariňáková, Vierka Vyšlanová, Alena Kuriaková, Janka Cyprichová, Marta Straková, Božena Martiniaková, Jozef Pachta, Božena Širancová, Beáta Stašová, Jozef Kráľ, Rudolf Benčík, Marta Prívarová, Emil Kubalík, Agnesa Vachánková, Pavol Kužma, Žofia Romancová, Ľudovít Štúr, Štefánia Zvardoňová, Augustín Gomola, Zdeněk Martaus, Pavol Karpita, Jozef Kubica, Anna Gelačáková, Irena Rypáková, Veronika Jurgová, Milan Šimaliak, Ignác Tremboš, Anna Juricová, Veronika Lašová, Filip Vojčiniak, Emília Paločková, Ľubomíra Ondrušková, Marianna Chrastinová,...

 

P a m ä t n á i z b a
Verejnosti je sprístupnená vždy v čase otváracích hodín Obecnej knižnice v Čiernom (utorok 9:30-17:00 H, štvrtok: 9:30-15:00 H).