18370Knižnice sú priateľským miestom pre ľudí.
Obecná knižnica v Čiernom, podujatia a výročia FEBRUÁR – MAREC 2022
1. - 24. 2. – výtvarná súťaž Vyrob si záložku pre svoje knihy. Bude sa hodnotiť nápad
a prevedenie. Všetky záložky si vystavíme v Obecnej knižnici v Čiernom a tri naj záložky
vybrané porotou získajú vecnú odmenu.
1. 2. - 28. 2. Mesiac milovníkov knižníc – anketa pre deti i dospelých Čo máš na našej

IMG 20220119 134852

Prvé stretnutie sa konalo v stredu 19. januára 2022, kde nás čakal Osmijanko a malý darček pre každého v podobe záložky so štvorlístkom a samolepky.

Začali sme pracovať na šiestej - Spriatelenej kapsičke a prvom semienku – SPOJENÍ.

Ak sme s niekým často, tak sa začneme na neho podobať. Začneme používať rovnaké slová aj pohyby. To, že sa kamarát začne podobať na kamaráta neplatí len vo svete ľudí. Platí to aj medzi zvieratkami. O tom nás poučila rozprávka, ktorú vybral Osmijanko a má názov O stošunkovom prasiatku. Napísala ju spisovateľka Krista Bendová. Nad kamarátstvom sme sa zamysleli aj my. Je dôležité pre náš život? Potrebujeme vôbec kamarátov? V čom sa podobáme na svojho kamaráta? Aké máme spoločné záľuby, vlastnosti, obľúbené jedlá, knižky...? V čom sme rovnakí, čo nás spája? Hneváme sa na svojho kamaráta, keď mi povie, že som sa správal zle? Som tu pre neho, keď ma potrebuje? Viem ho vypočuť?

obrázok Osmijanko 20212022 na stránkuObecná knižnica v Čiernom spolu so ZŠ Čierne – Vyšný koniec sa zapája
do 18. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže pod názvom Osmijankova
literárna záhrada. Deti 4. A triedy zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec s pani učiteľkou Zuzanou Fonšovou a pani knihovníčkou Ivetou Bobulovou sa budú pravidelne stretávať v Obecnej knižnici v Čiernom. Osmijanko objavil osem očarujúcich príbehov, s ktorými sa chce podeliť, a s ktorými sa my budeme postupne oboznamovať.

indexObecná knižnica v Čiernom je otvorená:
Utorok  od 9.00 - 11.30     12.00 - 17.30 hod.
Štvrtok od 8.00 - 11.30     12.00 - 15.00 hod.
Vstup do priestorov len s respirátorom.
Knihovníčka: Iveta Bobulová, kontakt: 0908 838 346, 041/43 73 183

IMG 20211109 162642Obecná knižnica v Čiernom pripravila v utorok 9. 11. 2021 pre deti opäť ďalšie kolo verejného čítania. Tentoraz bola téma o ŠIKANE. Čo to slovo znamená?

Rozhovormi a debatou sa deti presne dozvedeli, čo je šikana, aké majú skúsenosti so šikanou, ako sa zachovať, keď sme svedkami šikany, aký trest čaká toho, kto šikanuje...

Ten, kto úmyselne ubližuje slovne, fyzicky, vysmieva sa, ničí cudzí majetok, obťažuje cez mobil alebo internetové siete – ten človek šikanuje.

Deti si uvedomili, že i vysmievanie je druh šikany.

Z histórie

Je potešiteľné, že aj v dnešnej elektronickej dobe knižnica prežila a má zmysel. Navštevujú ju hlavne detský čitatelia a dôchodcovia.

            V obecnej kronike je krátky záznam z roku 1951, keď bola v obci zriadená Osvetová beseda a členom bol Michal Štefka, knihovník. Cieľom Osvetovej besedy bolo organizovať kultúrno-osvetovú prácu.

            Najstarší záznam o činnosti knižnice v Čiernom poskytla Kysucká knižnica v Čadci zo Zápisnice z inštruktážnej návštevy v Čiernom, kde je  zmienka o knižnici v Čiernom na vyšnom konci z roku 1960 (v budove základnej školy - neskôr potraviny Koruna a v súčasnosti na jej mieste stojí fontána).

            Knižnica sídlila v Ústredí najskôr v budove starej školy, po otvorení nového kultúrneho domu v roku 1971 sa presťahovala do dvoch miestností (s rozlohou 75m2) v jeho priestoroch.

knižnica obrázokObecná knižnica v Čiernom je otvorená od 14. 9. 2021 nasledovne:
utorok: 9.00 – 11.30 12.00 – 17.30 H
štvrtok: 8.00 – 11.30 12.00 – 15.00 H

Každý prvý utorok v mesiaci sa uskutoční v knižnici verejné čítanie pre deti, po ktorom budú vždy nasledovať tvorivé dielne. Termín: 5. 10., 2. 11. a 7. 12. 2021 o 16.00 H.
Srdečne Vás pozývame.

knihovníčka: Iveta Bobulová, kontakt: 0908 838 346, 041/ 43 73 183

deti bigObecná  knižnica v Čiernom je v mesiaci august 2021 otvorená pre širokú verejnosť a svojich čitateľov.

OTVÁRACIE HODINY:

UTOROK:          11.00 – 14.00 H

ŠTVRTOK:        11.00 – 14.00 H