Sample ImageRozprávanie o vzniku knihy a ceste k čitateľom, rozdiel medzi kníhkupectvom a knižnicou, usporiadanie kníh v knižnici, správanie sa ku knihám , zábavno – súťažný kvíz, prezretie knižnice, Pamätnej izby, premietnutie rozprávky. 

Sample ImageExkurzia detí z MŠ Čierne – ústredie dňa 8. apríla 2009
Deti sa oboznámili s priestorom knižnice,o tom ako knihy vznikajú, ako sa dostanú k čitateľovi, ako sa má správať v knižnici, rozdiel medzi knižnicou a kníhkupectvom, na čo knižnice slúžia.
Deti si vyrobili aj záložky do kníh, pozreli si krátku rozprávku, Pamätnú izbu.Nakoniec si zasúťažili a za správne odpovede získali po sladkej odmene.

Besedu viedla: knihovník Obecnej knižnice v Čiernom:Iveta Bobulová
Vyučujúci:p. Kopečná,p. Teplanová 

Vylúštenie tajničky, ktorá bola uverejnená na našej stránke si môžete pozrieť tu>>
V stredu 1. apríla 2009  sa pre žiakov 6. ročníka ZŠ Čierne – ústredie uskutoční  v Obecnej knižnici v Čiernom o 9.00 hodine pri príležitosti  konania  DNÍ  DETSKEJ  KNIHY beseda  s Petrom Karpinským.

Venuje sa písaniu umeleckej literatúry a odborných prác, píše recenzie, je vedúci Katedry slovenského jazyka Prešovskej univerzity, autor a režisér divadelných predstavení a rozhlasových hier – napr. Med z ľadových kvetov, Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev, Koruna času a modrá koza, rozprávky Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali, poviedok Keď pôjdem cez údolie a Oznamujeme všetkým majiteľom hrobov/. Žije v Spišskej Novej Vsi.

Sample ImageDňa 25. marca 2009 navštívili žiaci 3. ročníka ZŠ s MŠ Čierne- Vyšný koniec Obecnú knižnicu v Čiernom. Exkurzia bola spojená s výkladom o tom ako kniha vzniká, o histórii knihy a písma, o ceste k čitateľovi, o usporiadaní kníh v knižnici, o správaní sa ku knihám spojené so zábavno -súťažným kvízom a sladkými odmenami pre víťazov.

Sample ImageDňa 13. 3. 2009 navštívili žiaci
5.ročníka  ZŠ Čierne – ústredie so svojim vyučujúcim Mgr. Pavlom Benkom  Obecnú knižnicu, kde bola pre nich pripravená  beseda spojená s výkladom : história knihy, o tom ako kniha vznikla a ceste k čitateľom, usporiadanie kníh v knižnici, správanie sa ku knihám spojené so zábavno – súťažným kvízom . Deti sa rozdelili na dve skupiny. A ako to už býva – súťažili dievčatá proti chlapcom. / na súťažiacich čakali rôzne otázky ako napr. - ktorá kniha je najčítanejšia a najpredávanejšia, čo patrí do krásnej literatúry a čo do náučnej, ako sa volajú obrázky v knihách, bolo treba aj vyhľadať  knihu v knižnici od určeného spisovateľa, deti si pozorne vypočuli prečítaný text  a potom odpovedali na kladené otázky, samozrejme nechýbali ani hádanky, doplňovačky s tajničkou,  .../ 

Sample ImageV stredu 11. februára 2009 sa uskutočnila beseda s náčelníkom Mestskej polície v Čadci p. Františkom Linetom so žiakmi deviatych ročníkov s protidrogovou tématikou. Okrem toho si tínedžeri mohli pozrieť i celoslovenskú putovnú výstavu s protidrogovou tématikou PREČO SOM NA SVETE RÁD, RADA – ktorá bude inštalovaná v priestoroch Obecnej knižnice a potrvá do 25. 2. 2009

Výpožičné hodiny knižnica:

pondelok
streda
piatok
8.00 - 11.00
12.00 - 16.00
12.00 - 17.00
12.00 - 16.00

Otváracie hodiny

Pondelok:   8.00 hod. - 11.00 hod.      12.00 hod. - 16.00 hod.
Streda:       12.00 hod. - 17.00 hod.
Piatok:       12.00 hod. - 16.00 hod.
sobota,nedeľa,sviatky,dni pracovného pokoja - zatvorené