dscn0444.jpgŠtyridsaťdva detí z MŠ Čierne - Ústredie prišlo pri príležitosti Marec mesiac knihy na exkurziu do Obecnej knižnice v Čiernom. Už len cesta na vyšný koniec bola pre nich zážitkom, ktorý sa potom stupňoval v Obecnej knižnici. Knihovníčka čítala rozprávku a deti smelo dopĺňali jej ďalší dej.

iooo018.jpg12. a 14. marec 2013
Exkurzia detí zo 7. A a 7. B triedy ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec
Žiakom bol podaný výklad o uložení literatúry v knižnici pre deti a dospelých. Pripomenuli si ako sa starať a zaobchádzať s knihami. Zapojili sa do vedomostnej súťaže z dobrodružného žánru, oprášili si mená a priezviská spisovateľov a zapojili sa do súťaže pri príležitosti ,,Marec - mesiac knihy“. Exkurzia bola spojená s výstavou kníh dobrodružného žánru pre ich vekovú kategóriu.

pict0170.jpg17. december 2012
Exkurzia detí z 2. A ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec. Deti sa oboznámili s najznámejšími vianočnými zvykmi a poverami na Kysuciach. Porozprávali aké zvyky majú u nich doma. Zoznámili sa s uložením literatúry pre deti, prezreli si Pamätnú izbu a zasúťažili vo vedomostnej súťaži. Víťazi boli odmenení sladkou odmenou. počet detí: 15 vyučujúci: Mgr. Jana Špiláková
knihovník: Iveta Bobulová

pict0161.jpg14. december 2012
Exkurzia detí zo 4. A ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec. Deti sa oboznámili s najznámejšími vianočnými zvykmi a poverami na Kysuciach, uložením literatúry pre deti, prezreli si pamätnú izbu a zasúťažili vo vedomostnej súťaži. Víťazi boli odmenení sladkou odmenou. počet detí: 16 vyučujúci: Mgr. Jana Baculová
knihovník: Iveta Bobulová

Ak budete listovou zásielkou upozornený, že Vám uplynula doba nájmu na hrobové miesto / obnova alebo rezerva / na našich obecných pohrebiskách, je potrebné na základe dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Čierne č. 4/2010 - Prevádzkový poriadok pre pohrebiská a dom smútku užívacie právo predĺžiť na ďalších 15 rokov. Dodatok č. 1 bol schválený obecným zastupiteľstvom v Čiernom dňa 25. 9. 2012 a je účinný od 11. 10. 2012.

Už sme začali súťažiť! Po prvýkrát 29. októbra 2012 v zábavno – vedomostnej súťaži KOLOTOČ pre žiakov ZŠ. Do súťaže sa zapojilo spolu 16 detí. Z prvého stupňa najviac správnych odpovedí mala Elenka Bestvinová zo 4. B ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec , z druhého stupňa to bol Adam Sloviak z 8. A ZŠ Čierne – Ústredie. Obaja získavajú po vecnej odmene. Teším sa na Vás opäť v pondelok 5. 11. 2012. Príď si prevetrať svoje vedomosti, zabaviť sa a získať vecnú odmenu! Druhé kolo Kolotoča sa konalo 5. 11. 2012. Prišlo sa pokolotočovať 27 detí.

100_6191.jpgVyše päťdesiat žiakov /7. A, 7. B a 9. ročník / zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec sa v stredu 21. 11. 2012 zúčastnili besedy so streetworkerom v rámci týždňa boja proti drogám „ O závislostiach “ v Obecnej knižnici v Čiernom. Organizátorom podujatia bola MP Čadca a Obecná knižnica v Čiernom. Prednášajúci Martin Páleník (31 rokov) z OZ Prim Bratislava sa zaoberá prácou na ulici a na miestach, kde sa pohybujú ľudia, ktorí potrebujú pomoc.

pdf viac info