Obecná knižnica Čierne - 11. marca prebehla exkurzia detí z MŠ Čierne – ústredie, oboznámenie s knižnicou, vznikom papiera, knihy, tajomstvo a krása rozprávok, o ústnom tradovaní rozprávok, pustenie rozprávky,  čítanie rozprávky „ O troch grošoch „ zábavné otázky – za správne odpovede deti získali po sladkej odmene, pustenie video - rozprávky 
O Maťkovi a Kubkovi, prezretie výstavy „Maľované na hodvábe“.
 
Počet detí: 30
vyučujúci: Anna Krellová, Janka Kaňová
 
besedu viedla: Iveta Bobulová / knihovník /

Ako dopadla výtvarná súťaž „Môj najobľúbenejší zimný šport “ pre deti MŠ a ZŠ?
Vecné odmeny za účasť vo výtvarnej súťaži „ Môj najobľúbenejší zimný šport „získali: Jaroslava Chromiaková 4. A ZŠ Čierne – ústredie, Soňa Majchráková 4. A ZŠ Čierne – ústredie, Beátka Šipláková 4.roč. ZŠ Čierne – ústredie, Ján Špilák 5 – ročný, Kristínka Špiláková 4.A ZŠ Čierne – ústredie. Výstavku si môžete pozrieť v obecnej knižnici v Čiernom.
Dňa 29.1. 2010
Exkurzia detí z MŠ  Čierne – ústredie. Deti sa oboznámili s priestorom knižnice, o tom ako sa má správať v knižnici.
Prezreli si  Pamätnú izbu – v ktorej sa dozvedeli kedy sa prvý krát spomína  naša obec, z čoho pravdepodobne vznikol názov obce, ako žili naši predkovia v minulosti. Prezreli si vystavené exponáty a dozvedeli sa
na čo sa ktorý používa.

Nakoniec si zasúťažili v hádankách a zábavných súťažiach a za správne odpovede získali po sladkej odmene.

Besedu viedla: knihovník Obecnej knižnice v Čiernom Iveta Bobulová.
Vyučujúci:Jana Kaňová, Anna Krellová, Anna Dolinajcová

18.1. 2010 Exkurzia detí zo 6.B ZŠ Čierne - ústredie. 
Žiaci sa oboznámili s priestorom knižnice, o tom ako sa má správať v knižnici.
Dozvedeli sa o vzniku Veľkej Moravy, jej panovníkoch, o pozvaní  byzantských učencov Konštantína / Cyrila/ a Metoda – ktorí vytvorili písmo hlaholiku a o zániku Veľkej Moravy. Nahliadli aj do obecnej kroniky – konkrétne na jej opis.
Oboznámili sa s prácou obecného kronikára, čo sa všetko do kroniky zaznamenáva, akým atramentom sa do kroniky píše.
Prezreli si  Pamätnú izbu – v ktorej sa dozvedeli kedy sa prvý krát spomína  naša obec, ako žili naši predkovia v minulosti.

Nakoniec si zasúťažili v zábavno – vedomostnom kvíze a za správne odpovede získali po sladkej odmene.
Besedu viedla: knihovník Obecnej knižnice v Čiernom Iveta Bobulová.

Vyučujúci:Mgr. Eva Gábrišová
       
počet detí:10

Pripravili pre Vás milé deti ďalšiu výtvarnú súťaž na tému „ Môj najobľúbenejší zimný šport „

Všetky informácie nájdete tu >>
Krásnych anjelikov, ktoré vyrobili deti zo základných a materských škôl si môžete pozrieť na našej web stránke www.obeccierne.sk , alebo osobne v našej knižnici do konca januára 2010. Porotcami boli opäť čitatelia knižnice , rozhodli nasledovne a vecné odmeny získavajú: kolektív detí MŠ – VK, kolektív detí MŠ – ústredie, kolektív 6.A triedy ZŠ – ústredie, kolektív detí zo Školského klubu – ZŠ ústredie, kolektív detí zo Školského klubu – ZŠ - VK a ďalej jednotlivci: Rastislav Kruták 4. roč. ZŠ – VK Alžbeta Bobulová 5.A ZŠ – VK Pavlína Klužáková 4.B ZŠ – VK Veronika Stráňavová 3.A ZŠ – ústredie Viktória Stráňavová 1.B ZŠ – ústredie Zuzana Stráňavová 7. roč. ZŠ – ústredie

Exkurzia detí zo  ZŠ Čierne – Vyšný koniec  5. A a  5. B triedy dňa 15. 12. 2009.
Žiaci sa oboznámili s priestorom knižnice, o tom ako knihy vznikajú, ako sa dostanú k čitateľovi, ako sa má správať v knižnici, na čo knižnice slúžia, rozdelenie literatúry, vynájdenie kníhtlače, čo nám knihy dávajú – ich tajomstvo,  ...

 V piatok 19. marca 2010 sa konala v Obecnej  knižnici Čierne veľká slávnosť. Kráľ Gregor spolu so svojimi dvornými dámami  pasovali prváčikov zo ZŠ Čierne – ústredie do Cechu vzorných čitateľov knižnice.

Obecná knižnica Čierne pripravila pre deti ďalšiu výtvarnú súťaž

O naj...
vianočného anjelika
anjelik

Treba ho vyrobiť tak, aby sa anjelik dal zavesiť na vianočný stromček.
Svoje práce noste prosím do 11.12. 2009.
Všetkými si vyzdobíme stromček v knižnici a naj získajú vecné odmeny.