dscn1673.jpg Príspevková organizácia TES Čierne pripravila pre všetky deti MŠ a ZŠ výtvarnú súťaž „O najkrajšiu rozprávkovú príšerku“. Šesťdesiatšesť prác bude vystavených v obecnej knižnici a môžete si ich prísť pozrieť do konca júla 2013.

img_7999m.jpgObecná knižnica v Čiernom pripravila pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ Čierne - Ústredie zaujímavé rozprávanie o vílach a ďalších čarovných bytostiach - plné tajomnosti s pani Ľubicou Podolákovou z Krásna nad Kysucou. Je autorkou knihy ,,Keď sadá tma“, Krásno nad Kysucou. Stretnutie bolo spestrené debatou o stredovekej dobe.

dscn1296.jpgVyše jednosto detských oslávencov v sobotu i napriek nepriazni počasia prišlo svoj sviatok MDD osláviť do Domu kultúry v Čiernom. V trojhodinovom programe okrem diskotéky a kultúrneho programu / v ktorom vystúpila break- danceová skupina detí zo ZŠ Čierne – Vyšný koniec pod vedením Jakuba Staša, v sólo tanci Ema Padyšáková /, bola pre deti pripravená súťaž o najpásikavejší model a najpásikavejší doplnok. Odvážnych osem súťažiacich sa prihlásilo a porota vybrala tie najlepšie, ktoré dostali vecnú odmenu.

dscn0745.jpgObecná knižnica v Čiernom pripravila pre žiakov 7. a 8. ročníkov zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec v utorok 30.4. 2013 besedu s Petrom Kubicom /riaditeľ odboru kultúry a cestovného ruchu Úrad ŽSK Žilina/ - o jeho literárnej tvorbe a veľmi zaujímavé rozprávanie o Templárskom ráde. Podujatie bolo spojené s premietnutím DVD filmu Templárske legendy. Hostia: Mgr. Peter Kubica, za KK Čadca Darina Bajáková vyučujúci: Mgr. Dana Oravcová, Mgr. Dušan Vavrek

dscn0533.jpgSlávnostné pasovanie tretiakov zo ZŠ Čierne – Ústredie do „ Cechu vzorného čitateľa Obecnej knižnice v Čiernom „ kráľom Gregorom. Žiaci si pre Jeho kráľovskú výsosť pripravili kultúrny program, jednotlivo boli pasovaní a prijímaní do Cechu vzorného čitateľa. Na záver boli všetci prítomní pozvaní do komnát múdrosti a komnaty hojnosti na malé občerstvenie.

dscn0581.jpg26. marec 2013
Slávnostné pasovanie druhákov zo ZŠ Čierne – Ústredie do „ Cechu vzorného čitateľa Obecnej knižnice v Čiernom „ kráľom Gregorom. Bolo pasovaných 19 druhákov.
Vyučujúci: Mgr. Anna Sulková
Spolu účastníkov podujatia: 60
knihovník: Iveta Bobulová

dscn0482.jpg22. marec 2013
Žiakom bol podaný výklad o uložení literatúry v knižnici, pripomenuli si ako sa starať a zaobchádzať s knihami. Zapojili sa do vedomostnej súťaže a dopĺňali názvy rozprávok od Pavla Dobšinského, mená slovenských spisovateľov pre deti a mládež, pri príležitosti Marec mesiac knihy – zas doplňovačku s tajničkou a zahrali sa zábavné pexeso. Víťazné družstvá boli odmenené sladkou odmenou. Vyučujúci: Mgr. Eva Gábrišová Počet detí spolu: 18 V Čiernom dňa 22. 3. 2013 knihovník: Iveta Bobulová

Obecná knižnica v Čiernom         2. ročník ZŠ Čierne – Ústredie
P O Z V Á N K A
na slávnostné pasovanie druhákov do „ Cechu čitateľského „ kráľom Gregorom vo štvrtok 26. marca 2013 o 14:00 hod. v Obecnej knižnici v Čiernom / budova ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec /.
Srdečne pozývame deti, ich rodičov aj starých rodičov !
Iveta Bobulová / knihovník / Obecná knižnica v Čiernom 3. ročník ZŠ Čierne – Ústredie

iooo005.jpg20. marec 2013 Deti sa oboznámili s celým priestorom knižnice - detským oddelením, oddelením pre dospelých aj pamätnou izbou. Bolo im názorne ukázané ako sa nezaobchádza s knihami, prečítali sme si rozprávku, zahrali zábavnú hru pexeso a nakoniec pozreli rozprávku O Maťkovi a Kubkovi.