Do výtvarnej súťaže sa zapojilo 90 detí zo základných i materských škôl. Výstava ich prác v nových priestoroch Obecnej knižnice potrvá do konca novembra 2010. Vecné odmeny za svoje dielka hodnotené porotou / čitateľmi knižnice a pedagógmi / získali:

Anetka Gelačáková a Lucia Hlúšková z MŠ Čierne – ústredie, kolektív detí z MŠ Čierne – Vyšný koniec.

Nové priestory presťahovanej obecnej knižnice v ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec

Ako to vyzeralo, keď sa knižnica v lete sťahovala.

 

Schválené zápisné a upomienky nájdete Tu

Oznamujeme všetkým čitateľom , že Obecná knižnica v Čiernom je otvorená v presťahovaných priestoroch v budove ZŠ s MŠ  Čierne – Vyšný koniec / bývalá bohoslužobná miestnosť/ od  3.9. 2010.
Všetkých stálych a aj nových čitateľov srdečne pozývame:

Otváracie hodiny Obecnej knižnice:

pondelok:   8:00 – 11:00   12:00 – 16:00
streda:           12:00 – 17:00
piatok:            12:00 – 16:00

V Obecnej knižnici sa inkasujú aj cintorínske poplatky a to vždy v úradných dňoch:

pondelok:  8:00  – 11:00
streda:      8:00  – 11:00
piatok :     8:00  -  11:00

Vybavuje: Iveta Bobulová,
/  prac. Prísp. org. TES Čierne, knihovník /
POZOR!
V piatok 19. marca 2010 o 15.30 hodine bude v knižnici veľká slávnosť. Kráľ Gregor spolu so svojimi dvornými dámami bude pasovať prváčikov zo ZŠ Čierne – ústredie do Cechu vzorných čitateľov knižnice.
Ak chceš príď sa pozrieť.
 Obecná knižnica Čierne - 11. marca prebehla exkurzia detí z MŠ Čierne – ústredie, oboznámenie s knižnicou, vznikom papiera, knihy, tajomstvo a krása rozprávok, o ústnom tradovaní rozprávok, pustenie rozprávky,  čítanie rozprávky „ O troch grošoch „ zábavné otázky – za správne odpovede deti získali po sladkej odmene, pustenie video - rozprávky 
O Maťkovi a Kubkovi, prezretie výstavy „Maľované na hodvábe“.
 
Počet detí: 30
vyučujúci: Anna Krellová, Janka Kaňová
 
besedu viedla: Iveta Bobulová / knihovník /

Ako dopadla výtvarná súťaž „Môj najobľúbenejší zimný šport “ pre deti MŠ a ZŠ?
Vecné odmeny za účasť vo výtvarnej súťaži „ Môj najobľúbenejší zimný šport „získali: Jaroslava Chromiaková 4. A ZŠ Čierne – ústredie, Soňa Majchráková 4. A ZŠ Čierne – ústredie, Beátka Šipláková 4.roč. ZŠ Čierne – ústredie, Ján Špilák 5 – ročný, Kristínka Špiláková 4.A ZŠ Čierne – ústredie. Výstavku si môžete pozrieť v obecnej knižnici v Čiernom.
Dňa 29.1. 2010
Exkurzia detí z MŠ  Čierne – ústredie. Deti sa oboznámili s priestorom knižnice, o tom ako sa má správať v knižnici.
Prezreli si  Pamätnú izbu – v ktorej sa dozvedeli kedy sa prvý krát spomína  naša obec, z čoho pravdepodobne vznikol názov obce, ako žili naši predkovia v minulosti. Prezreli si vystavené exponáty a dozvedeli sa
na čo sa ktorý používa.

Nakoniec si zasúťažili v hádankách a zábavných súťažiach a za správne odpovede získali po sladkej odmene.

Besedu viedla: knihovník Obecnej knižnice v Čiernom Iveta Bobulová.
Vyučujúci:Jana Kaňová, Anna Krellová, Anna Dolinajcová