Obecná knižnica v Čiernom pravidelne každý rok pre žiakov druhých ročníkov pripravuje slávnostné pasovanie Jeho kráľovskou výsosťou Kráľom Gregorom do „ Cechu vzorného čitateľa Obecnej knižnice v Čiernom“. Streda 6. novembra 2013 bola pre druhákov zo ZŠ Čierne – Ústredie tým slávnostným dňom. Ešte pred príchodom Jeho kráľovskej výsosti si deti zopakovali pravidlá, ktoré treba dodržiavať pri návšteve knižnice, aj to, ako treba zaobchádzať s knihou. Slávnostným sľubom sa druháci zaviazali, že budú tieto pravidlá dodržiavať a stanú sa vzornými čitateľmi našej knižnice. Prevzali si čitateľský preukaz, darček od starostu našej obce a hneď si aj vypožičali prvú knihu. Na záver boli všetci vzácni hostia pozvaní do komnát múdrosti a komnaty hojnosti.
Knihovník. Iveta Bobulová

dscn5861.jpgVzácny okamih pre druhákov zo ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec nastal príchodom Jeho kráľovskej výsosti - Kráľom Gregorom, ktorý prišiel so svojim dvorom, aby slávnostne pasoval nedočkavých druhákov do „Cechu vzorného čitateľa Obecnej knižnice v Čiernom.“

dscn5227.jpgO svojich cestovateľských zážitkoch sa prišli podeliť dcéra s otcom - Martina Pekárová a Vladimír Pekár. Siedmaci zo ZŠ Čierneho – Ústredia získavali zaujímavé informácie o Nepále a Indii. Ani dvojhodinová besiedka nestačila na zodpovedanie všetkých otázok.

V prvom kole KOLOTOČA vás súťažilo v pondelok 16.9. 2013 spolu 31. Najviac správnych odpovedí a vecnú odmenu získali: z prvého stupňa: Gabika Paštrnáková a Anetka Kyrisová z druhého stupňa: Natália Kováčová a Damián Benko

doc beseda_s_cestovatelom
Pozor! Kolotoč opäť začína od 16. 9. 2013 !
pdf viac info
V prípade záujmu o prenájom sály kultúrneho domu sa obráťte na Ivetu Bobulovú, pracovníčku Príspevkovej organizácie TES Čierne. Kontakt: 041/ 43 73 183, 0908 838 346

I keď sa blížia prázdniny – tak vy naozaj v plnom nasadení prevetrávajte svoje vedomosti. V predposlednom XXV. kole Kolotoča z plného počtu bodov boli vylosovaní a šťastie sa usmialo na: A. Boháčikovú zo 4. ročníka ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec a z druhého stupňa na M. Jašša zo 6.A triedy ZŠ Čierne - ústredie Blahoželáme! Naposledy v tomto školskom roku sa stretneme v pondelok 24.6. 2013. Prajem krásne prázdniny. Ozvem sa Vám v novom školskom roku 2013/1413.
Váš knihovník: Iveta Bobulová