Obecná knižnica v Čiernom sídli v budove ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.

Otváracia doba:

UTOROK: 9.30 - 11.30 12.00 - 17.00
ŠTVRTOK: 9.30 - 11.30 12.00 - 15.00
     

 

Knihovník: Iveta Bobulová
Kontakt: 041/43 73 183