Marec je mesiacom knihy. Obecná knižnica v Čiernom vychádza v ústrety všetkým čitateľom, ktorí do dnešného dňa nereagovali na upomienky a v prípade vrátenia dlhodobo zapožičaných kníh v čase od 1.marca do 31. marca 2011 – bude každému, kto príde v tomto termíne vrátiť knihy - odpustený poplatok za upomienky.