Pretože každoročne máme pre Vás pripravenú doplňovačku s tajničkou – nebude tomu inak ani tento marec. Jedna je pre žiakov I. stupňa ZŠ a druhá pre žiakov II. stupňa ZŠ. Verím, že sa niečo nové pri doplňovaní dozviete, niečo si zopakujete a hádam sa aj pobavíte. Vyplnenú doplňovačku prosím prineste do Obecnej knižnice v Čiernom do 30. marca 2011. Zo správnych odpovedí budú z každého stupňa vylosovaní traja šťastní výhercovia, ktorí získajú vecné odmeny.

Tajnička pre ročníky 1. – 4.