Oznamujeme všetkým čitateľom , že Obecná knižnica v Čiernom je otvorená v presťahovaných priestoroch v budove ZŠ s MŠ  Čierne – Vyšný koniec / bývalá bohoslužobná miestnosť/ od  3.9. 2010.
Všetkých stálych a aj nových čitateľov srdečne pozývame:

Otváracie hodiny Obecnej knižnice:

pondelok:   8:00 – 11:00   12:00 – 16:00
streda:           12:00 – 17:00
piatok:            12:00 – 16:00

V Obecnej knižnici sa inkasujú aj cintorínske poplatky a to vždy v úradných dňoch:

pondelok:  8:00  – 11:00
streda:      8:00  – 11:00
piatok :     8:00  -  11:00

Vybavuje: Iveta Bobulová,
/  prac. Prísp. org. TES Čierne, knihovník /