V piatok 19. marca 2010 sa konala v Obecnej  knižnici Čierne veľká slávnosť. Kráľ Gregor spolu so svojimi dvornými dámami  pasovali prváčikov zo ZŠ Čierne – ústredie do Cechu vzorných čitateľov knižnice. Deti mali pre kráľa a pozvaných hostí pripravený pekný program a po prečítaní sľubu a čitateľskej prísahy ich kráľ Gregor slávnostne pasoval. Každý prváčik obdržal čitateľský preukaz a malé prekvapenie. Potom všetci spoločne boli pozvaní do komnát múdrosti a hojnosti.
Za spoluprácu a nácvik krásneho programu ďakujeme pani učiteľkám triednym: Mgr. Anne Sulkovej a Mgr. Božene Časnochovej.

Iveta Bobulová
knihovník