Obecná knižnica Čierne - 11. marca prebehla exkurzia detí z MŠ Čierne – ústredie, oboznámenie s knižnicou, vznikom papiera, knihy, tajomstvo a krása rozprávok, o ústnom tradovaní rozprávok, pustenie rozprávky,  čítanie rozprávky „ O troch grošoch „ zábavné otázky – za správne odpovede deti získali po sladkej odmene, pustenie video - rozprávky 
O Maťkovi a Kubkovi, prezretie výstavy „Maľované na hodvábe“.
 
Počet detí: 30
vyučujúci: Anna Krellová, Janka Kaňová
 
besedu viedla: Iveta Bobulová / knihovník /