Ako dopadla výtvarná súťaž „Môj najobľúbenejší zimný šport “ pre deti MŠ a ZŠ?
Vecné odmeny za účasť vo výtvarnej súťaži „ Môj najobľúbenejší zimný šport „získali: Jaroslava Chromiaková 4. A ZŠ Čierne – ústredie, Soňa Majchráková 4. A ZŠ Čierne – ústredie, Beátka Šipláková 4.roč. ZŠ Čierne – ústredie, Ján Špilák 5 – ročný, Kristínka Špiláková 4.A ZŠ Čierne – ústredie. Výstavku si môžete pozrieť v obecnej knižnici v Čiernom.