18.1. 2010 Exkurzia detí zo 6.B ZŠ Čierne - ústredie. 
Žiaci sa oboznámili s priestorom knižnice, o tom ako sa má správať v knižnici.
Dozvedeli sa o vzniku Veľkej Moravy, jej panovníkoch, o pozvaní  byzantských učencov Konštantína / Cyrila/ a Metoda – ktorí vytvorili písmo hlaholiku a o zániku Veľkej Moravy. Nahliadli aj do obecnej kroniky – konkrétne na jej opis.
Oboznámili sa s prácou obecného kronikára, čo sa všetko do kroniky zaznamenáva, akým atramentom sa do kroniky píše.
Prezreli si  Pamätnú izbu – v ktorej sa dozvedeli kedy sa prvý krát spomína  naša obec, ako žili naši predkovia v minulosti.

Nakoniec si zasúťažili v zábavno – vedomostnom kvíze a za správne odpovede získali po sladkej odmene.
Besedu viedla: knihovník Obecnej knižnice v Čiernom Iveta Bobulová.

Vyučujúci:Mgr. Eva Gábrišová
       
počet detí:10