Krásnych anjelikov, ktoré vyrobili deti zo základných a materských škôl si môžete pozrieť na našej web stránke www.obeccierne.sk , alebo osobne v našej knižnici do konca januára 2010. Porotcami boli opäť čitatelia knižnice , rozhodli nasledovne a vecné odmeny získavajú: kolektív detí MŠ – VK, kolektív detí MŠ – ústredie, kolektív 6.A triedy ZŠ – ústredie, kolektív detí zo Školského klubu – ZŠ ústredie, kolektív detí zo Školského klubu – ZŠ - VK a ďalej jednotlivci: Rastislav Kruták 4. roč. ZŠ – VK Alžbeta Bobulová 5.A ZŠ – VK Pavlína Klužáková 4.B ZŠ – VK Veronika Stráňavová 3.A ZŠ – ústredie Viktória Stráňavová 1.B ZŠ – ústredie Zuzana Stráňavová 7. roč. ZŠ – ústredie