Exkurzia detí zo  ZŠ Čierne – Vyšný koniec  5. A a  5. B triedy dňa 15. 12. 2009.
Žiaci sa oboznámili s priestorom knižnice, o tom ako knihy vznikajú, ako sa dostanú k čitateľovi, ako sa má správať v knižnici, na čo knižnice slúžia, rozdelenie literatúry, vynájdenie kníhtlače, čo nám knihy dávajú – ich tajomstvo,  ...
Prezreli si  Pamätnú izbu – v ktorej sa dozvedeli kedy sa prvý krát spomína  naša obec, ako žili naši predkovia v minulosti -  vyskúšali si oblečenie našich babiek, hrabanie sena, dlávenie kapusty... Prezreli si  výstavu fotografií a obrazov. Nakoniec si zasúťažili v zábavno – vedomostnom kvíze a za správne odpovede získali po sladkej odmene.
Besedu viedla: knihovník Obecnej knižnice v Čiernom Iveta Bobulová.
Vyučujúci: Mgr. Božena Budošová  a Mgr. Renáta  Mikulová počet detí: 33