Obecná knižnica Čierne pripravila pre deti ďalšiu výtvarnú súťaž

O naj...
vianočného anjelika
anjelik

Treba ho vyrobiť tak, aby sa anjelik dal zavesiť na vianočný stromček.
Svoje práce noste prosím do 11.12. 2009.
Všetkými si vyzdobíme stromček v knižnici a naj získajú vecné odmeny.