Sample ImageAko dopadla výtvarná súťaž pre deti MŠ a ZŠ  v Čiernom – kto nakreslí , vymodeluje, vyreže:  naj – strašidelnejšiu, naj- smutnejšiu, naj- veselšiu, naj- bláznivejšiu, naj....  DYŇKU ?
Najskôr musím spomenúť, že do súťaže sa zapojilo skoro 100
detí z materských a základných škôl. Porota v zložení veľkých i malých čitateľov knižnice a pani učiteliek rozhodla že vecné odmeny získajú:
kolektív detí z MŠ Čierne - VK, kolektív detí z MŠ Čierne – ústredie, krúžok šikovných rúk pod vedením Mgr. Anny Pagáčovej, kolektív 6. A triedy zo ZŠ Čierne – ústredie pod vedením Mgr. Ivety Dejovej, Školský klub pri ZŠ Čierne – ústredie, Školský klub pri ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, Danielka Romanová z 3. roč. ZŠ Čierne – ústr, Viktória Stráňavová 1. B  ZŠ Čierne – ústr, Adelka Becková a Martinko Jaššo  3. A    ZŠ Čierne – ústr, Alžbetka Čamborová , Adelka Najdeková a Mária Krutáková zo ZŠ s MŠ Čierne – VK, súrodenci Pavlínka a Marek Urbaníkovci zo ZŠ Čierne – ústredie. Všetkým deťom ďakujeme za ich krásne a nápadité dyňky. Víťazom srdečne blahoželáme. Všetky dielka môžete vidieť
na výstave v knižnici – ktorá potrvá do konca novembra 2009, alebo na www.obeccierne.sk

Už teraz pripravujeme na december ďalšiu výtvarnú súťaž o „ naj vianočného anjelika “. Všetkými si potom v knižnici vyzdobíme vianočný stromček.
Iveta Bobulová
/ kul. prac. /