TES Čierne – kul. stredisko Čierne pripravilo pre deti výtvarnú súťaž na tému „ Ja a moje najobľúbenejšie zvieratko „ do ktorej sa zapojilo 60 detí zo základných a materských škôl v Čiernom.
Vecné odmeny získali deti z MŠ Čierne – ústredie: Lukáško Lajčiak, Deniska Cyprichová, Simonka Jurištová, Adrianka Rudinská, Matúško Kubalík, Mariánko Capek, Branko Gomola a kolektívna práca 3- 4 ročných detí.

Z MŠ Čierne – Vyšný koniec vecné odmeny získali:
Martinko Strýček, Miško Zakucia, Patrik Cyprich, Pavlínka Čanecká a Samuel Kopásek.

Z ročníkov 1. - 4.:
Viktória Mravcová, Alžbetka Čamborová, Monika Paštrnáková, Alžbetka Bobulová a Ivanko Cyprich.

Z ročníkov 5.-9.: Eliška Strýčková, Ivanka Mikulová a Gabika Gomolová.

Všetkým deťom ďakujeme za ich krásne dielka , oceneným srdečne blahoželáme a vás všetkých pozývame na výstavku do Obecnej knižnice, ktorá potrvá do konca júla 2009.