Sample ImageDňa 5. mája 2009 sa uskutočnila v priestoroch Obecnej knižnice v Čiernom beseda s protidrogovou tématikou s kpt. JUDr. Jankou Durajovou pre žiakov 7. a 8. ročníkov
ZŠ Čierne – ústredie.