Sample ImageVo štvrtok 16. apríla 2009 sa slávnostne pasovali žiaci 1. ročníkov ZŠ Čierne – ústredie do vzorného cechu čitateľov Obecnej knižnice v Čiernom. Za trúbenia fanfár prichádzala Jeho kráľovska výsosť – kráľ Gregor so svojim sprievodom – dvornými dámami. Deti ich už netrpezlivo očakávali, niektorí so svojimi rodičmi a mladšími súrodencami.  Po privítani sa kráľ Gregor pohodlne usadil na svoj trón a všetko sa mohlo začať. A veru aj začalo. Najskôr to bolo kultúrne vystúpenie detí z oboch tried, potom prečítannie čitateľskej prísahy, nasledne čitateľského sľubu a potom čestné zborové sľubujem od všetkých prváčikov.
Po sľube kždý z nich predstúpil pred Jeho kráľovskú výsosť, pokľakol a bol slávnostne pasovaný kráľom Gregorom do vzorného cechu čitateľov knižnice.Vzorný čiteteľ si prebral čitateľský preukaz, dostal sladkostičku a mohol si po prvýkrát odniesť domov vypožičanú knihu.
Verím, že to boli nezabudnuteľné chvíle pre našich prváčikov, ktoré by ich mali inšpirovať hlavne k láske ku knihám.
Aj takýmto spôsobom chceme v deťoch prebudiť záujem o čítanie a knihy a tak zvýšiť úroveň ich čitateľskej a pisateľskej gramotnosti.

Za spoluprácu ďakujem: p. uč. Božene Časnochovej a Danke Kubjatkovej, deťom: Kristánovi Špilákovi, Márii Matysovej a Silvii Řehákovej.